Sunday, November 23, 2014

Άγιον Όρος, τότε - Mount Athos, then

Θαύμα Οσίας Ματρώνας Χιοπολίτιδας-Εξαφάνιση φιδιών από τα Ψαρά


 

Οι Ψαριανοί ευλαβούνται πολύ την Αγία Ματρώνα (Αγία Κυρά ή Αγιά Κιουρά). Πολλά θαύματα έχουν γίνει από την εικόνα της Αγίας.
Υπάρχει ένα εξωκλήσι προς τιμήν της στα Ψαρά. Χτίστηκε το 1735. H περιοχή λέγεται Αγιά Κιουρά. Παλαιότερα στην περιοχή
Φιδόλακκος κοντά στο εξωκλήσι, υπήρχε το μοναστήρι της Αγίας Ματρώνας. Καθώς φανερώνει και η ονομασία, στον τόπο εκείνο
αφθονούσαν τα φίδια. Κάποτε, σε μια θεία λειτουργία, ένα μικρό φίδι έπεσε μέσα στη θεία Κοινωνία. Ο ιερέας το είδε κι έφριξε.
Να το πετάξει δεν μπορούσε, γιατί είχε εμποτισθεί από τη θεία Κοινωνία. Αναγκάστηκε λοιπόν και το έφαγε. Η χάρη του μυστηρίου τον σκέπασε και δεν έπαθε τίποτα. Κουράστηκε όμως πολύ ψυχικά. Και παρακάλεσε με δυνατή κραυγή το Χριστό να εξαφανίσει τα φίδια από το νησί. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν παρουσιάστηκε στα Ψαρά ούτε ένα φίδι. Πολλές φορές έφεραν δοκιμαστικά από τα γειτονικά νησιά, αλλά μόλις τα φίδια προχωρούσαν τρία-τέσσερα μέτρα ψοφούσαν. Το χώμα μάλιστα από το Φιδόλακκο, αν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, σώζει από τα φίδια. Πολλοί ξένοι παίρνουν χώμα από την περιοχή αυτή, το μεταφέρουν
σε άλλα μέρη, και σ' όποιο σπίτι το σκορπίσουν, εκεί φίδια δεν παρουσιάζονται. Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως βλέπουμε σε πατροπαράδοτες ιστορίες σαν τον «Όφι τον Κολoβό», το παραπάνω θαύμα υπήρξε και πηγή έμπνευσης για την Ψαριανή Λαογραφία.

Ο δεκάλογος των Ορθοδόξων συζύγων
1) Μην κάνετε τον δάσκαλο στο σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να τον διδάξετε είναι να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, να τον σέβεστε και να ζείτε βιωματικά την Ορθόδοξη πίστη.

2) Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια, που βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίζουμε το Θεό στην κατ' οίκον εκκλησία μας με ταπείνωση.

3) Τον σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του και όχι όπως εμείς θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλαίστρα, γυμναστήριο ψυχών και προθάλαμος παραδείσου για τους Θεοφοβούμενους και Ευσεβείς.

4) Προσπαθήστε να καταλάβετε το σύζυγό σας. Μην λησμονείτε ότι ο άνδρας σκέφτεται τη στενή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά και λειτουργεί με το συναίσθημα.

5) Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε την γνώμη σας και να διορθώσετε το σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. «Η αγάπη ζει με την αρμονία των αντιθέσεων και τη συγγνώμη». Μη θυμώνετε, μην οργίζεσθε, μη λογομαχείτε και δεν μιλάτε μεταξύ σας.

6) Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της πρόσκαιρης ζωής.

7) Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός και η αμαρτία. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά το ΕΓΩ μας και της άνομης ζωής μας.

8) Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπά ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους και να τους βλέπουν να προσεύχονται και να εκκλησιάζονται.

9) Το Μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρή, να αγαπά, να σέβεται και να εξομολογείται σε Πνευματικό ιερέα.

10) Ο Γάμος είναι «Μυστήριο Μέγα», που αρχίζει μέσα στην Εκκλησία και ανανεώνεται με την Εξομολόγηση, τη Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα μυστήρια της Ζωντανής Ορθοδόξου Πατροπαραδότου Πίστεώς μας.

«Μετανοείτε ήγγικε γάρ η Βασιλεία των Ουρανών» (Ματθαίου Γ,2)

Πως κατήντησε αυτός ο κόσμος; Αλήθεια, πως κατήντησε αυτός ο κόσμος; Αιτία η αμαρτία. Όλα είναι γραμμένα εις την Αγίαν Γραφήν και μάλιστα με κάθε λεπτομέρειαν. Κατόπιν όλων αυτών «τι θα μας σώση;» Μόνον η μετάνοια.

Από έναν αγαπημένο γέροντα μοναχό του Αγίου Όρους.
Λ.Α.

http://agiameteora.net/

You missed my call this morning .........


 

I was looking at you when you woke up this morning. I was expecting you to tell me one or two things, thanking me for everything that was happening to you, asking for my assistance for whatever you were about to do today.

I realized that you were very busy trying to find what to wear for work. I was hoping that you would find a few moments to tell me ‘good morning’!

But you were very busy. To help you see that I was near you, I had created the colorful sky and the songs of the birds. What a pity! You didn’t even notice my presence, not even then.

I was looking at you being in a hurry for work and was again waiting for you. I suspected that because you were busy you didn’t have time to say a few words to Me, even then.

When you returned from work, I saw how tired you were and how stressed and sent you some rain to relieve you from the day’s stress. I thought that by making this favor to you, you would remember Me.

Instead, being tired, you swore at Me. I so much wished that you would have wanted to talk to Me.

Still the day was not over yet. You switched on the TV and watched your favorite program. I was waiting. Then you had dinner with your loved ones and once again you didn’t remember Me.

Seeing you so exhausted, I understood your need for silence and turned off the sky’s brilliance so you could get some rest, but I didn’t turn the sky into a dark pitch. I turned on innumerable stars for you. They were so beautiful… it’s a pity you didn’t see them… never mind!

Do you really realize that I am here for you; I have more patience that you can ever imagine. I want to demonstrate this, so that you tell those around you.I love you so much that I am putting up with you.

Any moment now, you will wake up again. All I can do is to love you and hope that today at least you will give me some of your time…

Your loving Father


The Lord of Infinite Love.

Do not envy sinful people ( Part 1 ) - Salvation of Sinners“Do not be envious of those who do evil, nor be jealous of those who work lawlessness; for like grass they shall be dried up quickly”(Ps. 36:1-2),
states the prophet David.
 

Much injustice and many crimes take place in the world today. And it appears as though they who commit sinful deeds actually enjoy prosperity
and happiness, whereas virtuous and God-fearing people suffer and endure hardships.
 

However, do not be surprised, dear reader!
You should neither desire to live sinfully nor choose the ways of the wicked. Do not think that such people are fortunate, even though it appears as if society favors them, and that they are enjoying temporary wealth and success.
 

The prophet Habakkuk wondered about this
very matter: “How long, O Lord, shall I cry out to You, and You will not hear me? ...
Why do You keep silence when the ungodly swallow up the just?” (Hab. 1:2-13). The prophet Jeremiah and others also asked, “Why, O Lord, do
the wicked have such prosperity and good fortune in their lives?Why do bad people receive so many blessings?”
 


The holy prophets spoke in this manner not because they were unaware that God’s decisions are indeed just and righteous,but rather to reveal to us how much difference there is between God’s 
wisdom and human logic. Man usually does not comprehend God’s judicious and forbearing
providence.
 

God does not dispense sorrows to sinful people here on the earth because He will end up punishing them eternally.
Conversely, He disciplines His friends in order for them to receive greater glory and a more precious
crown in the Kingdom of Heaven.


The Salvation of Sinners

Picking a spiritual father for confession ( St Nikodemos of the Holy Mountain )


First, search around and learn who is the most experienced Spiritual Father, because Basil the Great says, just as people do not show their maladies and bodily wounds to just any physician, but to experienced physicians who know how to treat them, so also sins must be revealed, not to just anyone, but to those who are able to heal them: “The same fashion should be observed in the confession of sins as in the showing of bodily diseases. As then men reveal the diseases of the body not to all or to chance corners but to those who are experienced in their treatment; so also the confession of sins ought to take place in the presence of those who are able to treat them, as it is written: ‘Ye that are strong bear the infirmities of the weak’ (Rom. 15:1) – that is, take them away by your care.”
 

St Nikodemos of the Holy Mountain
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...