Friday, February 28, 2014

Πίστη ( Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ )Πίστη, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Αγίου Αντιοχείας, είναι η αρχή της ένωσής μας με το Θεό: οι αληθινοί πιστοί είναι η πέτρα του ναού του Θεού, η οποία εκπονήθηκε για το οικοδόμημα του Θεού Πατέρα, που υψώνεται στα ύψη από την δύναμη του Ιησού Χριστού, δηλαδή, από το Σταυρό και την βοήθεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. «Η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή» (Ιακώβου 2:26). Τα έργα της πίστης είναι η αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, έλεος, ταπεινότητα, το σταυρό μας και τη ζωή από το πνεύμα. Η αληθινή πίστη δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς έργα. Κάποιος που πιστεύει πραγματικά θα είναι επίσης σίγουρα να εκτελέσει καλά έργα.Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ
 

Without God there is no peace in the soul ( St. Silouan the Athonite )You don't need money nor titles to get to know God.
How much joy for us that the Lord not only forgives our sins , but also gives the soul the knowledge of Him , if only to be humbled .And the last poor person in the world can be humbled to know God through the Holy Spirit . You don't need money, nor titles to get to know God , but only humility . The Lord is given for free of charge , only because of His mercy . Before I did not know , but now I see every day , every hour , every minute clearly the mercy of God . God gives peace even at bedtime and without God there is no peace to the soul .


St. Silouan the Athonite

Treating an addict ( Elder Thaddeus of Vitovnica )One day, a family came to the monastery from Belgrade . They had an only son who was taking drugs for many years . The doctors had told him that time remaining for his life , if he did not quit the drugs , was six months.

The official statistic then in Serbia say that one in a thousand patients could get away from drugs.

When they started to come from Belgrade , father, mother and son , for a long time, they were quarreling in the car . Fortunately for the young mother she kept her composure .

At that time , their son was able to sleep twenty-four hours and the other twenty-four hours he could not sleep because his nervous system was completely upside down .

With the help of God, they arrived at the monastery and the elder immediately spoke with them .

At first , father and son , voiced complaints that they had from each other but then they calmed down . After the son was left alone with the elder . Father Thaddeus spoke with him with patience and great love and recited prayers for his health. All throughout the course of the prayer, Father Thaddeus caressed the head of the young man in the same way that a mother caresses her child.

After that, they all went into the car and were on their way back. The young man fell asleep during their return to Belgrade . His mother immediately sensed that something good was happening to her son because her son before wasn't able to sleep at all.

Twenty-five years later, the former drug addict got married and has two children . He never returned to the bad drug habit .Elder Thaddeus of Vitovnica

Ακάθιστος Ύμνος ( video )

Αλλά χωρίς Θεό τι να κάνει ο άνθρωπος ( Γέροντας Παΐσιος )


Παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες, και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στον Θεό, και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, τον Θεό Τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σημερα. Υπολογίζουν: «Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο». Σκέφτονται την Πυροσβεστική, σκέφτονται τις διατρήσεις, το ένα, το άλλο... Αλλά χωρίς Θεό τι να κάνει ο άνθρωπος;»Γέροντας Παΐσιος

Ο φόβος του θανάτου ( Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος )

Η μνήμη του θανάτου είναι ένα καθημερινό θάνατο, και η ανάμνηση της αναχώρησής μας είναι μια αναστενάζοντας ή στενάζουν. Ο φόβος του θανάτου είναι μια ιδιότητα της φύσης που προέρχεται από την ανυπακοή, αλλά τρέμοντας κατά το θάνατο είναι ένα σημάδι της αμετανόητους αμαρτίες.


Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος

Fear of death ( St. John Climacus )The remembrance of death is a daily death, and the remembrance of our departure is an hourly sighing or groaning. Fear of death is a property of nature that comes from disobedience, but trembling at death is a sign of unrepented sins.


St. John Climacus

Ενθυμούμενος τα κακά όνειρα ( Γέροντας Παΐσιος )


Όταν έχετε ένα κακό όνειρο, ποτέ να εξετάσετε τι είδατε, πώς το είδες, ή αν είσαι ένοχος ή πόσο είστε σε υπαιτιότητά του. Ο πονηρός, έχοντας αποτύχει σας βάλει στον πειρασμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, έρχεται τη νύχτα.

Γέροντας Παΐσιος

Remembering bad dreams ( Elder Paisios )


When you have a bad dream, never examine what you saw, how you saw it, or whether you're guilty or how much you are at fault. The evil one, having failed to tempt you during the daytime, comes to you at night.


Elder Paisios

Lord Have Mercy- Господи, помилуй ( video )

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...