Saturday, May 10, 2014

Τώρα ο Χριστός έχει κατέβει εδώ κάτω, δίπλα σου. ( Γέροντας Αμβρόσιος )Τώρα ο Χριστός έχει κατέβει εδώ κάτω, δίπλα σου. Εγώ τον βλέπω.Εσύ δεν τον βλέπεις, γιατί δεν έχεις πίστη. Μου είπε ότι θα σου δώσει αυτά πού θέλεις, αλλά ζητάει για αντάλλαγμα να κάνεις, έστω τρεις φορές τον χρόνο, φιλανθρωπίες σε παιδάκια πού είναι άρρωστα στο νοσοκομείο. Ξέρεις Τι είναι να δίνεις χρήματα για ένα φτωχό παιδάκι πού είναι άρρωστο; Μεγάλο μισθό παίρνεις από τον Θεό.Γέροντας Αμβρόσιος

Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύωρη αγρυπνία! ( Γέροντας Παΐσιος )- Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δ’ βιβλίο των Μακκαβαίων, αναφέρεται: Ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής. Τί σημαίνει;

- Κοίταξε να δεις: Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας, αλλά ο ευσεβής, ο καλός, λογισμός μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε σ’ αυτά. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποίηση μια καλή κατάσταση, τα πάθη παύουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλει. Νομίζω, ο συγγραφεύς περιγράφει τι μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παίδες, η μητέρα τους Άγια Σολομονή και ο διδάσκαλος τους Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, για να δείξει ακριβώς την δύναμη του καλού λογισμού.

Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύωρη αγρυπνία!Έχει μεγάλη δύναμη. Όπως τώρα κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ τον πύραυλο στην βάση του και τον εμποδίζουν να εκτοξευθεί, έτσι και οι καλοί λογισμοί προλαβαίνουν και καθηλώνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου, από τα όποια ξεκινούν. Γι’ αυτό προσπαθήστε, όσο μπορείτε, πριν προλάβει ό πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτεύετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκηπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από την θεία ευωδία της καρδίας σας.

Όταν κανείς κρατά έστω και λίγο αριστερό, δηλαδή κακό, λογισμό για κάποιον, οποιαδήποτε άσκηση και αν κάνει, νηστεία, αγρυπνία κ.λπ., πάει χαμένη. Σε τι θα τον βοηθήσει η άσκηση, αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μη δέχεται τους κακούς λογισμούς; Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατακάθι του λαδιού, που είναι μόνο για σαπούνι, και ύστερα να βάλει το καλό λάδι, άλλα βάζει το καλό με το άχρηστο και το μουρνταρεύει;

Ένας αγνός, καλός, λογισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος λ.χ. πολεμείται από τον διάβολο και έχει ακάθαρτους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες, τριήμερα, για να απαλλαγή από αυτούς. Ένας αγνός λογισμός όμως πού θα φέρει έχει μεγαλύτερη δύναμη και από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες πού κάνει και τον βοηθάει πιο θετικά.

- Γέροντα, όταν λέτε αγνός λογισμός, αναφέρεσθε μόνο σε ειδικά θέματα ή και σε γενικότερα;

- Και σε γενικότερα. Γιατί ο άνθρωπος, όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς, εξαγνίζεται και χαριτώνεται από τον Θεό. Με τους αριστερούς λογισμούς κατακρίνει και αδικεί τους άλλους, εμποδίζει την θεία Χάρη να έρθει, και έρχεται έπειτα ό διάβολος και τον αλωνίζει.

- Δηλαδή, Γέροντα, επειδή κατακρίνει, δίνει δικαίωμα στον διάβολο να τον αλωνίσει;

- Ναι. Όλη η βάση είναι ο καλός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει προς το καλό. Πρέπει να φθάσει κανείς στο σημείο να τα βλέπει όλα καθαρά. Είναι αυτό πού είπε ο Χριστός: ­Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Μετά φθάνει ο άνθρωπος σε μία κατάσταση που βλέπει τα πάντα με τα πνευματικά μάτια όχι με τα ανθρώπινα. Όλα τα δικαιολογεί, με την καλή έννοια.

Πρέπει να προσέχουμε να μη δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του διαβόλου, για να μη μολύνουμε ­τον Ναόν τον Αγίου Πνεύματος και απομακρυνθεί η Χάρις του Θεού, με αποτέλεσμα να σκοτισθούμε. Το Άγιο Πνεύμα, όταν δει την καρδιά μας αγνή, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, γιατί αγαπάει την αγνότητα – γι’ αυτό και παρουσιάσθηκε σαν περιστέρι.

Γέροντας Παΐσιος

An active life serves to purify us of sinful passions ( St. Seraphim of Sarov )An active life serves to purify us of sinful passions and raises us to the level of functioning perfection; at the same time it clears the way to a contemplative life. For only those cleansed of passions and the perfect can set out on that other life, as can be seen from the words of the Holy Scriptures: "Blessed are the pure in heart, for they shall see God" (Mt. 5:8), and from the words of Gregory the Theologian: "Only those who are perfect by their experience can without danger proceed to contemplation."St. Seraphim of Sarov

Lack of malice ( St. Seraphim of Sarov )We see an example of such a lack of malice in the life of St. Gregory the Miracle-Worker. A certain immoral woman demanded payment from him, purportedly for a sin committed with her. He, not in the least angry with her, humbly said to one of his friends: pay her the price which she demands, quickly. The woman became possessed as soon as she accepted the unrighteous payment. The bishop then prayed and exorcised the evil spirit from her.St. Seraphim of Sarov

Every person will receive a new body during the second coming ( part 1 ) - St. Epif anios, Bishop of Cyprus


God, the Creator of all things, ordered and arranged all things superbly, just like a large city. He embellished everything by the word of His commandment. He composed each object from
the appropriate element sand made each animal distinctly different, so that the universe may become perfectly replete with beauty through the
existence of a vast array of living organisms. God filled the heavens with stars, the air with
birds, the earth with animals, and the oceans with fish. Lastly, He created man, after He prepared everything for him like a spectacular home, and He ushered man, this likenessand replica of His
own image,into the world, as if placing an
exquisite statue, which He just finished constructing with His own hands, into a resplendent temple.
 God certainly knew that whatever He would fashion with His own hands would necessarily be immortal, since it would be the work of Immortality.
 

Immortality creates immortal things, just as evil generates evil things, and injustice gives rise to unjust things. It is not an act of righteousness to be unrighteous; this is an act of unrighteousness.
Similarly, it is not an act of injustice to carry out justice; this is an act of justice. Incorruption does not produce corruption—corruption does.
 


Likewise, corruption does not produce immortality
—immortality does. In brief, as with the above examples, everything that is created is necessarily
similar to its creator. God is immortality, and life, and incorruption. Man has been created by God. Everything that is created by immortality is immortal; hence, man is immortal.
 


This is exactly why God Himself fashioned man. In contrast, He merely commanded that all the other species of animals be brought forth from the air, the earth, and the water.
“Let the waters bring forth abundantly the moving creatures that have life, and fowl that may fly
above the earth” (Gen. 1:20), He said. And, “Let the earth bring forth the living creature after its kind” (Gen. 1:24).
 


However, when it came to man, God no longer said “Let the earth bring forth,” or “Let the waters bring forth,” but,“Let Us make man in Our image and likeness” (Gen. 1:26). And “God took the dust of the ground and formed man, and breathed into his nostrils the breath of life” (Gen. 2:7).
 


By definition, a true human being consists of both a soul and a body united in one harmonious
person.Because neither the soul without a body
nor the body without a soul can be called a human being. St. Epifanios, Bishop of Cyprus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...