Tuesday, June 16, 2015

Θαυμα του Αγίου Μηνά


Κάποιος χριστιανός από την Κωνσταντινούπολη, οδεύοντας για το πανηγύρι του Αγίου Μηνά και έχοντας μαζί του αρκετά χρήματα, κατέλυσε σε ένα ξενοδοχείο. Ο ξενοδόχος είδε τα ξένα χρήματα και, κυριευμένος από απληστία, σκότωσε τον προσκυνητή, τον διεμέλισε και έβαλε τα κομμάτια του σε μία σπυρίδα (ζεμπίλι). Ενώ σκεφτόταν πού να θάψει τα μέλη του θύματός του για να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα, καταφθάνει στο ξενοδοχείο ένας έφιππος στρατιώτης, ο Άγιος Μηνάς, και τον ρωτάει επίμονα πού βρίσκεται ο προσκυνητής. Ο ξενοδόχος τον διαβεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτε αλλά ο Άγιος ξεπεζεύει, εισέρχεται στα ενδότερα του ξενώνα, βρίσκει την σπυρίδα, την φέρνει μπροστά του και τον ρωτάει με φοβερό και άγριο βλέμμα να του πει ποιος είναι ο νεκρός.

Τότε ο φονιάς έφριξε, πέφτοντας άφωνος και τρέμων στα πόδια του άγνωστου ιππέα. Ο Άγιος συνάρμοσε τα μέλη του
θύματος, προσευχήθηκε και ανέστησε το νεκρό προσκυνητή παραγγέλνοντάς του να δοξάζει τον Θεό. Ο αναστημένος, σαν να είχε εγερθεί από τον ύπνο, κατάλαβε όσα έπαθε, εδόξασε τον Θεό και προσκύνησε τον Άγιο.

Μόλις ο φονιάς συνήλθε από τον τρόμο του και σηκώθηκε, του πήρε ο Άγιος τα κλεμμένα χρήματα και τα επέστρεψε στον προσκυνητή λέγοντάς του να συνεχίσει τον δρόμο του.

Έπειτα, για να ολοκληρώσει την ευεργεσία του Θεού, στράφηκε προς τον ξενοδόχο, τον έδειρε όπως του άξιζε, τον ενουθέτησε, του έδωσε συγχώρηση για το έγκλημά του προσευχόμενος γι’ αυτόν, καβάλησε το άλογό του και έγινε άφαντος. Τότε μόνο κατάλαβε ο ξενοδόχος ότι ο στρατιώτης αυτός ήταν ο Άγιος Μηνάς, γεγονός που θυμίζει την εμπειρία των δύο Αποστόλων κατά την πορεία τους προς Εμμαούς, με την συντροφιά του αναστημένου Χριστού. (Λουκ. 24,31).

Προσευχή στην Παναγία – Θεοτόκε Παρθένε.


Θεοτόκε Παρθένε,
εὐλογημένη Μαρία κεχαριτωμένη,
Δέσποινα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς,
εὐλο­γημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου,
ὅτι σωτῆρα ἔτεκες,
τόν μονογενῆν Υἱὀν τοῦ Θεοῦ
καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Τῶν Ἀποστόλων, λαμπρότης,
τῶν προφητῶν σύναξις,
τῶν μαρτύρων ἐκκλησία,
τῶν χριστιανῶν τό καταφύγιον,
σκέπασόν με, Παρθένε Μαρία,
ὑπό τήν προστασίαν τῶν Ἀγγέλων
καί ὑπό τήν σκέπην τῶν πτερύγων σου,
καί βοήθησόν με τόν δοῦλον σου
ἀπό πάντα πειρασμόν,
ὁπού μέλλει νά μοῦ ἔλθῃ
καί μή μέ ἀπορρίψῃς, ὦ Παρθένε Μαρία,
βοήθησόν με, Κυρία τοῦ Κόσμου,
τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως,

ὅπως ἔλθη ἡ ταπεινή μου ψυχή
μέσα εἰς τόν Παράδεισον
ἔμπροσθεν εἰς τόν ἀδέκαστον θρόνον τοῦ Υἱοῦ σου,
ὅταν ἔλθῃ νά κρίνῃ τόν κόσμον
ἐν τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τ

ῆς φρικτῆς Αὐτοῦ Παρουσίας
καί νά ἀκούσω
τό «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου
κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην μου βασιλείαν».

Ναί, Δέσποινα τοῦ Κόσμου,
δώρησόν μοι τῷ ταπεινῷ δούλῳ σου τό ζητούμενον,
ἵνα εὐχαρίστως δοξάζω τό ὄνομα τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αιώνων
Ἀμήν.

Simple guide for the Jesus Prayer ( St. Paisios )


A simple way for ceaseless prayer, if you want to you can use it too, which probably helps simple people who cannot get the true meaning of the neptic Holy Fathers, and run the risk of delusion.

Some (unfortunately) do not set the goal of putting off the old man (repentance, humility, and asceticism as a way of helping the sanctification of the soul) with a deep sense of their sinfulness. Then, they would naturally feel the need for God's mercy, saying "Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me," often. This with pain in their heart and then the feeling of the sweetness of divine comfort of the most Sweet Christ within their heart.

But unfortunately some people (as I mentioned) start off with a dry ascetic practice and seek after divine pleasure and lights and continually multiply their prayer-ropes and are sanctified by their calculation, reaching that conclusion (about their sanctity) from the mathematical reckoning of the greater amount of prayer-ropes they say.

They also (naturally) make footstools to the exact inch and all the other things, the bending of the head towards the heart. They regulate their breath and whatever else the watchful Saint Kallistuses and Gregorys of the Philokalia say. Then they create the false sensation that they are somewhere near the measure of those Saints.

From the moment they believe that thought, the tangalaki (the demon) immediately appears and sets up a television for them (with their fantasies) and devilish prophecies etc. of delusion follow.

For this reason, only certainty is repentance and let every spiritual edifice be built upon it and let us continually seek repentance from God and nothing else except that.

We should not ask for lights or miracles, or prophecies, or gifts of the Spirit, only for repentance. Repentance brings humility; humility will bring grace from God, because grace always goes to the humble, of necessity. Therefore, repentance is necessary for our salvation and when we have it, the grace of God will come and it will teach us what we need to do for salvation even of our fellows too, if it is necessary.

In this way, which I mentioned (feeling the great need for God's mercy), we will say the Jesus Prayer many times with our whole heart and we will feel, as I mentioned, the sweetness of divine comfort of the most sweet Jesus within our heart. The heart will (then) have our nous in tight embrace, as well as our whole being.

Then, and only then, will prayer not be tiring, but rather it will give rest, because we have grasped the true meaning of it. Only then do we pray without putting pressure on ourselves, but we are pressurised by our sense of honour and dignity (philotimo) , which gives rise to all our spiritual upstanding generosity (leventia) . This produces the fluttering of the heart. Then the heart (however stony it may be) breaks and tears burst forth from their ducts (without an effort being made to weep during the time of prayer).

You feel the need for this prayer like a hungry baby who opens its little mouth and runs into the arms of its mother to be suckled and at the same time feels very secure in its mother's loving care.

Nobody doubts that the enemy will try to war against us and to disperse our thoughts. However, when preceded by a little bit of Patristic study (e.g. The Sayings of the Fathers) a lid is put on all our cares, great and small, and on the day's temptations. So, it is transformed into another atmosphere, a spiritual one and you pray with concentration.

If the enemy wages war with blasphemous thoughts (from his usual wickedness and envy) do not get upset. Instead, use the demon as your worker in the following way, by not getting upset, but by saying to the enemy: "It's a good thing that you brought me those thoughts so that I can say the Jesus Prayer, because otherwise I forget to pray without ceasing." The enemy will then depart immediately, because he is only used to doing evil. I mentioned that because the enemy brings blasphemous thoughts to sensitive people (usually) to make them even more sensitive, to upset them and to cut them down.

The same applies to some that struggle in vigil over and above their strength, and with pride. When they slacken, and they do not have the strength to banish the thoughts of the enemy. They think that those blasphemous thoughts are their own, and so they suffer without reason, while the thoughts are not their own, but those of the enemy.

That is why young people should struggle in the matter of prayer with humility and discernment. They should prepare for the night. This, by not being distracted, by study and through moderate and simple food, which helps. As far as possible it should not be savoury, to avoid drinking plenty of water, because that, too, is an obstacle, with the bloating that it causes. In this way, the person is helped with prayer.

It helps a great deal if the light evening meal, however light it may be, takes place at around 4 o'clock (European time), after study, fathers and so on, or else 3 hours after the main meal. Small and great prostrations beforehand, and in between each prayer-rope, help a great deal, unfreezing the machine's oil. Later, after getting quite tired, he should sit down and say the Jesus Prayer, since he brings to mind his wretchedness and the great favours of God that our good God has done for him.

Then the nous is collected (as I mentioned, in the heart, on its own) and seeks God's mercy with all his heart, with all his soul and with all his mind, without making a great effort.

The three hours after sunset help a lot (having read patristic books before sunset), as well as after midnight until sunrise. For young people it is good for them to sleep one hour after sunset, with less prayer, and to get up after midnight, in order to avoid scandalous sleep of the morning.

Naturally, discernment is required and guidance from their spiritual father, who is a requirement."St. Paisios
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...