Saturday, February 21, 2015

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και το Σφράγισμα ΧΞΣ΄


Aκόμη να στοχάζεσθε και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, καθώς γράφουν τα βιβλία της Εκκλησίας μας και λέγουν εις τον όγδοον αιώνα έχει να γένη το τέλος του κόσμου.

Μα πρωτύτερα έχει να γεννηθεί ο Αντίχριστος και να κάμει τόσα κακά εις τον κόσμον και έχει να ονομάσει του λόγου του υιόν Θεού και θέλει σταθή βασιλεύς να ορίσει τον κόσμον όλον και να κάνη θαύματα κατά φαντασίαν, δια να πλανά τους ανθρώπους να τον ομολογήσουν διά Χριστόν και όσοι τον πιστύεουν να τους τάζει τόσα αγαθά και ύστερα να τους βουλώνει εις το μέτωπον, μάλιστα οι Εβραίοι όλοι έχουν να τον πιστεύσουν.

Διά ημάς τους χριστιανούς έχει να στείλη ο Θεός τον προφήτην Ηλίαν διά να παραγγείλει και να διδάξει όσοι έχουν άγιον Βάπτισμα, την βόυλαν του Ιουσού Χριστού, να φυλάγωνται να μην πιστεύουν εκείνον τον πλάνον Αντίχριστον και εκείνα όπου τάξει είναι όλα ψεύτικα διά να τους γελάσει, να τους βουλώσει. Και καλύτερα να τυραννισθούν και να θανατωθούν παρά να τον πιστεύουν και να βουλωθούν.

Αυτά και άλλα έχει να διδάξει ο προήφτης Ηλίας. Και ύστερα εκείνος ο πλάνος ακούοντας το κήρυγμα του προφήτη Ηλία έχει να λυσσάξει από τον θυμό του και να τυραννεί και να παιδεύει όσους δεν τον πιστεύουν με τα πλέον χειρότερα βασανιστήρια και καλότυχος και τρισμακάριος όποιος υπομείνη και δεν βουλωθει, εκείνος βέβαια θέλει στεγανωθει και θέλει σταθει εις τον χορόν των μαρτύρων.

Και πάλιν άθλιος και ταλαίπωρος όποιος πλανεθεί και τον πιστεύσει και βουλωθεί, εκείνος έχει να καίεται πάντοτε εις την αιώνιον κόλασιν μαζί με τον πλάνον Αντίχριστον.

Αυτά λογιάζω, αδελφοί μου, σας ετρόμαξαν την καρδίαν και αληθινά φοβερά πράγματα είναι και εγώ όπου τα λέγω τρέμω και δειλιώ, μα τί να κάμω όπου έχω χρέος να σας τα φανερώσω. Λοιπόν ύστερα από αυτά τα κακά του κατηραμένου Αντιχρίστου θέλει λάμψει ο Πανάγιος σταυρός επάνω εις τον ουρανόν…

«… Καθώς εις τον καιρόν του Νώε οι άνθρωποι δεν επίστευον αλλά τον επεριγελούσαν, έως όπου ήλθεν εξάφνως η οργή του Θεού και ο κατακλυσμός και έπνιξεν όλον τον κόσμον, ομοίως και τώρα χριστιανοί μου εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Χριστού μας δεν έχουν να πιστεύσουν οι άνθρωποι καθώς και τότε δεν επίστευσαν.

Το ηξεύρω και εγώ χριστιανοί μου πως με περιγελούν και λέγουν: Τώρα ήλθες εσύ παλαιοκαλόγερε, να μας ειπείς λόγια εδικά σου. Τα λόγια οπού σας λέγω δεν είναι εδικά μου, είναι λόγια του Παναγίου Πνεύματος, οι αμαρτίες είναι εδικές μου, και όποιος θέλει να πιστεύσει, πλην είναι ο καθένας ελεύθερος και όπως θέλει να κάμει.

ΔΙΔΑΧΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥhttp://agiameteora.net/index.php/paterika/6517-o-agios-kosmas-o-aitolos-kai-to-sfragisma-xkss.html

Γέροντα, μπορεί ένας μάγος να θεραπεύση κάποιον άρρωστο ( Αγιος Παισιος )


- Γέροντα, μπορεί ένας μάγος να θεραπεύση κάποιον άρρωστο;


- Μάγος και να θεραπεύση άρρωστο άνθρωπο! Έναν που τραντάζεται από το δαιμόνιο, αυτόν μπορεί να τον κάνη καλά στέλνοντας το δαιμόνιο σε άλλον.Γιατί ο μάγος με τον διάβολο είναι συνέταιροι, οπότε λέει στον διάβολο:

''Βγες από αυτόν και πήγαινε στον τάδε''. Βγάζει λοιπόν το δαιμόνιο από εκείνον και συνήθως το στέλνει σε κάποιον συγγενή του ή γνωστό του που έχει δώσει δικαιώματα στον διάβολο. Λέει μετά αυτός που είχε το δαιμόνιο: ''εγώ υπέφερα, αλλά ο τάδε μ' έκανε καλά'', και έτσι γίνεται διαφήμιση. Και γυρίζει τελικά το δαιμόνιο σε συγγενείς ή σε γνωστούς. Αν κάποιος, ας υποθέσουμε, είναι καμπουριασμένος από δαιμονική επήρεια, μπορεί ο μάγος να διώξη το δαιμόνιο από εκείνον, να το στείλη αλλού και να σηκωθή όρθιος ο καμπούρης. Αν όμως έχη καμπούρα από αναπηρία, δεν μπορεί ο μάγος να τον κάνη καλά.

Μου είπαν για μια γυναίκα ότι θεραπεύει αρρώστους, χρησιμοποιώντας διάφορα αγιωτικά. Όταν άκουσα τι κάνει, έμεινα κατάπληκτος από την τέχνη του διαβόλου. Κρατάει έναν σταυρό και ψάλλει διάφορα τροπάρια. Ψάλλει π.χ. το ''Θεοτόκε Παρθένε'' και, μόλις φθάση στο ''ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου'', φτύνει κοντά στον σταυρό, βλασφημάει δηλαδή τον Χριστό, γι' αυτό την βοηθάει μετά το ταγκαλάκι. Έτσι, μερικούς που είναι άρρωστοι, έχουν μελαγχολία κ.λπ. από δαιμονική επήρεια και οι γιατροί δεν μπορούν να τους κάνουν καλά, αυτή τους θεραπεύει, γιατί διώχνει το δαιμόνιο που προκαλεί το βάρος, το στέλνει σε άλλον, και απαλλάσσονται εκείνοι από την θλίψη. Και πολλοί την έχουν για αγία! Την συμβουλεύονται, και λίγο-λίγο βλάπτει την ψυχή τους, τους καταστρέφει.

Χρειάζεται πολλή προσοχή. Να φεύγη κανείς μακριά από τους μάγους και τα μάγια, όπως φεύγει μακριά από την φωτιά και τα φίδια. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να κάνη καλό. Μόνον τις αρρώστιες που προκαλεί ο ίδιος μπορεί να θεραπεύση.

Είχα ακούσει το εξής περιστατικό: Ένας νεαρός είχε μπλέξει με κάποιον μάγο και ασχολήθηκε με μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ο πατέρας του, γιατί δεν είχαν τότε ασφάλεια, για να βρουν τι έχει. Οι γιατροί δεν του έβρισκαν τίποτε. Είχε γίνει χάλια. Τι κάνει τότε ο διάβολος! Του εμφανίζεται σαν τον Τίμιο Πρόδρομο, που τον είχαν πολιούχο στον τόπο του, και του λέει: ''Θα σε κάνω καλά, αν ο πατέρας σου χτίση μία εκκλησία''. Το είπε το παιδί στον πατέρα του κι εκείνος ο καημένος είπε: ''παιδί μου είναι, όσα έχω να τα δώσω, αρκεί να γίνη καλά'', και έταξε στον Τίμιο Πρόδρομο να του χτίση εκκλησία. Ο διάβολος έφυγε και το παιδί έγινε καλά. Έκανε το... θαύμα! Όποτε λέει ο πατέρας: ''Εγώ έταξα να χτίσω εκκλησία. Πρέπει να εκπληρώσω το τάμα μου''. Δεν είχαν και οικονομική άνεση και, για να χτίση τον ναό, πούλησε όσα χωράφια είχαν. Έδωσε όλη την περιουσία του. Τα παιδιά του έμειναν στον δρόμο. Αγανάκτησαν, ''να λείψη η Ορθοδοξία'' είπαν, και έγιναν Ιεχωβάδες. Βλέπεις τον διάβολο τι κάνει;

Φαίνεται, εκεί δεν υπήρχαν Ιεχωβάδες και βρήκε αυτός τρόπο να γίνουν κι εκεί Ιεχωβάδες!


Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου,
Λόγοι Γ' «Πνευματικός Αγώνας»

Un miracle extraordinaire de Notre Dame et la force de prière du staretz Joseph de Vatopaidi

J’ai rencontré le staretz Joseph pendant l’été 1982 au Saint Monastère de Koutloumousiou, quand il y demeurait à l’époque. Je dois ma première visite à la Sainte Montagne à mon ami Haralambos, et je l’en remercie. Depuis lors, une relation paternelle d’amour, s’est développée entre nous et le staretz.

Je voyais le staretz Joseph à chaque fois que je me rendais en visite à la Sainte Montagne, ainsi que chaque fois qu’il venait à Athènes. Il nous offrait soutien spirituel et consolation…

C’était au début de Mars 1987. Je travaillais à mon atelier, qui est un peu primitif (Je suis artisan orfèvre) avec juste une table, une roue pour lustrer et deux chaises, rien d’autre. Je possédais également une machine appelée “flexible”, comme celle des dentistes avec une pédale à pied, le mécanisme et un fil, où la plupart des outils de lustrage que j’utilise sont attachés. Ce jour-là après le déjeuner, je suis retourné à l’atelier pour continuer ce que j’avais commencé dans la matinée. J’ai allumé la lumière, j’ai pris le flexible, appuyé sur la pédale à pied pied et voilà! Le flexible s’est attaché à ma main et l’électricité m’est passée à travers. J’ai ressenti une douleur terrible et tout à coup tout fut noir. J’avais été électrocuté. La douleur était atroce et je sentais que j’allais mourir à chaque seconde. Soudain, j’ai entendu: “Très Sainte Vierge, avec la bénédiction de l’Ancien Joseph, aie pitié de moi”. Je n’ai pas eu l’occasion d’entendre cela une deuxième fois, car soudain je me suis retrouvé allongé sur le sol avec les yeux grands ouverts et j’ai remarqué le flexible et un morceau de bois que j’utilisais.J’ai soudain réalisé qu’un grand miracle avait eu lieu, j’avais été sauvé de l’électrocution. J’ai remarqué l’icône de la Très Sainte Vierge sur mon mur, celle que j’avais rapportée de la Sainte Montagne, je l’ai tirée du mur et mise dans mes bras, et j’ai commencé à pleurer abondamment comme un petit enfant. Quelques jours plus tard, j’ai envoyé une lettre au staretz Joseph, qui à cette époque avait déménagé à Néa Skiti, et je lui ai raconté toute l’histoire. Ci-dessous est la réponse manuscrite du staretz Joseph, en date du 27/3/1987:

 

“Mes bien-aimés et très chers enfants, Spyro et Maria, la grâce de notre Jésus soit toujours avec vous. J’ai reçu ta lettre, mon enfant, et j’ai été sidéré par la calamité qui s’est abattue sur toi et j’ai remercié le Seigneur et Sa Mère Immaculée de t’avoir sauvé. J’ai été vraiment bouleversé par ce sauvetage, mais après la réalisation de son sens profond, j’ai été heureux parce qu’il t’a amené à augmenter ta foi et à apprendre pratiquement la puissance de la prière, ainsi que ce que cela signifie que d’avoir des pères spirituels qui vous aiment. Nous n’oserions pas mentionner cela nous-mêmes, si la grâce divine ne nous l’avait pas révélé. Je pense que tout cela a été le résultat de la foi de ma petite fille chérie, Maria…

Les voix que tu as entendues, mon enfant, n’étaient pas des voix, mais les énergies de la grâce divine devant la face du grave danger où tu te trouvais; tu fus sauvé par notre Seigneur Ami des hommes, et tu as appris à comprendre la force et la grâce de la foi. Il serait bon que tu le racontes à d’autres fidèles, afin qu’eux aussi soient enseignés et en tirent quelque avantage. Ce n’est pas de la vanité, puisque tu ne cites pas tes propres capacités ou tes propres actes, mais un miracle de la miséricorde divine. Cela ne provient pas de Satan, à moins que notre Seigneur le permette, même si le Mauvais est, en substance, “un tueur d’homme”. Ce qui t’est arrivé ne s’est pas produit à cause de tes péchés, mais afin de renforcer ta foi.

Je prie pour vous de tout mon cœur,

Avec toute mon affection,

Votre père “

SPYROS KANELLOPOULOS,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...