Wednesday, November 6, 2013

Εγω πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος...( Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος )


Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.
Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.
Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.
Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;


Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Έξυπνες» πυτζάμες λένε παραμύθια στα παιδιά!Με απλή σάρωση με την κάμερα του smartphone σας

Ένας πατέρας έξι παιδιών από το Idaho δημιούργησε το Smart PJs, ένα διαδραστικό σετ ρουχισμού για παιδιά, που καλύπτεται με χρωματιστές κουκκίδες που λειτουργούν ακριβώς όπως οι κωδικοί QR.Χρησιμοποιώντας την κάμερα του smartphone ή του tablet, ο γονέας ή ακόμα και το ίδιο το παιδί μπορεί να σαρώσει ένα από τα 47 διαφορετικά μοτίβα που βρίσκονται επάνω στις πυτζάμες και να ξεκινήσει μία ιστορία μέσα από την εφαρμογή Smart PJs Stories, που μπορεί κανείς να βρει στις πλατφόρμες iOS και Android.

Στην εφαρμογή μπορεί κανείς να βρει παραμύθια των αδερφών Grimm, του Hans Christian Andersen και της Mother Goose. Θεωρείται ιδανικό για τα παιδιά που μόλις μαθαίνουν να διαβάζουν, ενώ η εφαρμογή περιλαμβάνει και την επιλογή αφήγησης.

«Οι Smart PJs δημιουργήθηκαν μετά από πολλές δοκιμές και λάθη. Έπρεπε να δημιουργήσουμε μία νέα τεχνολογία σάρωσης. Δεν είναι απλά κωδικοί QR, είναι κάτι που δημιουργήσαμε από το μηδέν», δηλώνει ο δημιουργός τους Juan Murdoch στο δίκτυο ABC News.

Στα πλάνα του Murdoch είναι να δημιουργήσει και επιπλέον εφαρμογές με νέο περιεχόμενο, μέχρι το τέλος του έτους. Οι «έξυπνες» πυτζάμες είναι διαθέσιμες για ηλικίες παιδιών μεταξύ 1-8 ετών και το κόστος τους κυμαίνεται στα 25 δολάρια.

Daily Prayer Basics - How to Pray


Daily prayer is essential to a healthy Orthodox Christian life. It is not an option. Why do we pray, How do we pray, When do we pray and Where do we pray are questions we address below.

Why do we Pray?
• Christ asks us to pray. He tells us in the Gospel of Luke, How much more will
the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him (Luke 11:13).
We pray so that God can help us to become more like Him in our actions.
• For renewal and the growth of our soul.
• To give thanks to God for all he provides for us.
• To seek forgiveness for our sinfulness as humility is a prerequisite for prayer.

We can also pray to seek help for others as well as ourselves. But we must not forget to pray for His help in our own spiritual growth. This is not selfish, but essential for us to better love and serve others and carry out God’s commandments. We can ask also for His help in supporting us in the various ascetic practices we choose to undertake.

Make your life a continuous prayer
We are asked to pray without ceasing. Here are the Scripture references to this idea.
Pray without ceasing (1Thess 5:17)
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit (Eph 6:158)
He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart.
(Luke 18:1)

God intends our life to become one of a constant prayer where we are continually in a relationship with Him. This is our main task, to draw nearer to God. How do we do this? Saint Isaac of Syria reminds us that it is impossible to draw near to God by any means other than unceasing prayer.

When Do We Pray?
A Regular Time for Prayer
First, you need to establish a regular time to pray. You should have as a minimum a specific time in the morning and in the evening set aside for prayer. With our busy lives this means you will have to make some conscious changes to make time for prayer. Pick a time that you know you can keep no matter what. Strict discipline in this is important. The length of time is something that only you can determine in consultation with your spiritual father. You prayer time should not be less than ten minutes in the morning and then again in the evening. Your time in prayer will grow as your relationship with God grows. At first you will find it a struggle to maintain what seem like a simple discipline as there are negative forces that will try and keep you from regular prayer. But, there will come a time when you can’t wait for the time to pray. Expect a struggle in the beginning to maintain a strict schedule. As the popular saying goes, “Just do it!” Think of all the other things in your life that you do routinely like getting to work of school on time, or personal hygiene acts like brushing your teeth. Surely you can also make prayer a fixed routine..

Where Do We Pray?
A Quiet Private Place For Prayer
Next, you need to find a quiet private place where you will not be disturbed for your daily prayer. This may be a corner in the bedroom (a room divider can help make a special place), space in a walk-in closet, or, if you are fortunate to have an extra room, a special room that is only for prayer. It needs to be a place where you can be undisturbed and alone. Once you choose the place, you should set up a small home icon stand. On it place an icon of Christ, Theotokos, and your patron saint. Have an oil lamp or candle that you can light while you pray. Also an incense burner, a cross and a prayer book and Bible...

How Do We Pray?
"Prayer needs no teacher. It requires diligence, effort and personal ardor, and then God will be its teacher." St. Meletius the Confessor

St Isaac the Syrian says we should:
• Pray with attention – so that we can have a true
encounter with God
• Pray with humility – because this sort of prayer goes
straight to God’s ear
• Pray with affection and tears – with joy and
thanksgiving, but also with true repentance and purity.
• Pray with patience and ardor – ‘to deny oneself’ is
courageously to persevere in prayer.
• Pray from the depths of the heart – even if we pray
using ‘the words of another’ they should be uttered as if
they are our own. St. Isaac says this is especially true
of the Psalms.
• Pray with faith and absolute trust in God – because He knows our life.Preparing to Pray
With a regular time and a special place, you are ready to begin. You begin praying by focusing your consciousness in your heart and forcibly gathering there all the powers of the soul and body. Take the time at the beginning of your prayer time to quiet your body and to concentrate your energies in your heart. Christ says, “Enter into thy closet and ... shut thy door” (Matt 6:6). Remove all activities that could disrupt your inner descent. Set aside, to the best of your ability, all of your problems of the day and your worries for tomorrow. This is not a time for thinking or worrying. When you are preparing to pray, stand, sit or walk a few minutes and steady your mind to concentrate on God.

Reflect on who it is that you will be addressing. Remember, it is God Himself who you are about to talk with. Try to bring about a feeling of humility and reverent awe. Make some prostrations before you begin....

Note: When we pray we should face East.

Follow a Prayer Rule and use written prayers in the beginning
You should have a specific rule for both morning and evening. Don’t try and wing it. You are developing a discipline that is beyond what you will feel like doing. This is not a relaxation exercise but a path to be in communion with your God. You will need to have a specific set of guidelines that you follow each time with no excuses for shortcutting them. In your rule, incorporate standing, prostrations, kneeling, making the sign of the cross, reading, and at times singing. Use prayer books and written prayers. The Orthodox prayer books are filled with prayers that have been well tested and used for hundreds of years. Prayer does not have to be a creative activity. You must be sincere. Keep your awareness in your heart and concentrate on the words of the prayer. Once you establish a rule, always keep it. Be sure to work with your spiritual Father on this....

Focus on each word - Don't rush your prayer
As you begin to pray enter into every word of the prayer. Bring the meaning of the words down into your heart. Do not rush through the prayers like you are in a hurry to get them over with. Let them slowly drop into the depths of your heart with humility and awe of God. Its like in driving a car. When you are going 90 miles per hour down the highway you may feel powerful and in control. But at high speeds things can go wrong fast. When driving at a speed of twenty-five miles per hour the car handles easy and if someone makes a dangerous maneuver you can easily avoid it. Well, the mind works the same way. We want to train it to slow down so we can become aware of God’s presence within us. So, in prayer we say the words slowly so we can gain the meaning of them and allow them to penetrate our consciousness and to bring to our heart feelings of love and reverence for our God. Let the words drop individually into your heart like pebbles dropping into a pond. You will eventually find the right pace for yourself. Beware of the tendency to rush to complete them hurriedly. When this tendency is present you have turned your prayer into an obligation and it is no longer true prayer. Don’t worry if you catch yourself doing this. It is normal at first. Just stop and slow down and proceed asking God’s forgiveness and help. Also, study the prayers before you use them so you know the meaning of each word. Eventually you will want to memorize them...

Concentrate Your
After you begin to recite your prayers you will find that your mind will want to wander. While you are reciting the words of the pray your mind can jump to something entirely different. Don’t be concerned about this as this is natural due to the forces that do not want us to pray to God. Work to learn to concentrate your attention. Recognize that when this happens you are no longer praying. When you mind does wander, be gentle with yourself and go back and recite again what you said while your mind was elsewhere. Make a concerted effort to bring yourself to concentrate on the words of the prayer. Sometimes it helps to say them out loud for a while. The mind is quite adept at doing more than one thing at a time. You need to bring yourself to a single focus on God. When you are talking to your best friend you don't think of other things when talking with them. When you go into the boss for a discussion you concentrate. God deserves better attention than anyone, so you must learn to concentrate, to focus on the words of the prayer. These wanderings of the mind show you the impact of your busy life that you need to find ways to make quieter so you can be always mindful of God no matter what you are doing. Prayer is not time to be distracted by these worldly activities, because this will only further distract you from prayer. Work to concentrate your attention more and more. Each day you will gain in your attentiveness during prayer. Learn how to lift you mind to be attentive to heavenly things...

Don't rush into other activities when finished with Prayer
When you finish your prayers, stand for a few moments. Consider to what your prayer life commits you. Try to hold in your heart what has been given to you. Treasure it for a few moments.

Pray EVERY Morning and Evening at a minimum
Remember to make your prayer life one that is a firm rule and not something that is done occasionally or sporadically. It must be done each day morning and evening at a minimum. You need to have specific prayers that are part of your prayer rule. You need to commit to doing you rule each and every day. Think about certain personal hygiene tasks such as brushing your teeth that you do each day out of habit. You don’t forget to do them each day. Your prayer rule needs o become a habit as strong as these. Prayer must become a daily habit that you never forget. Prayer is essential for the health of our soul Just like the hygiene activities that we do for the health of our body. http://www.orthodoxprayer.org

Look at thyself before judging others ( Father Seraphim Rose )
By St. Nazarius of Valaam

 

Self-knowledge is needful; this is the knowledge of oneself and especially of the limitations of one’s talents, one’s failings, and lack of skill. From this it should result that we consider ourselves unworthy of any kind of position, and therefore that we do not desire any special positions, but rather accept what is placed upon us with fear and humility. He who knows himself pays no heed to the sins of others, but looks at his own and is always repenting over them; he reflects concerning himself, and condemns himself, and does not interfere in anything apart from his own position. He who is exercising himself in self-knowledge and has faith, does not trust his faith, does not cease to test it, in order to acquire a great and more perfect one, heeding the word of the Apostle: "Examine yourself, whether ye be in the faith" (II Cor. 13:5).

From Abbot Nazarius by Fr. Seraphim Rose, p. 88

We must honor the Saints ( Part 2 ) - ( St. John of Damascus )


Our Master Christ has provided us with the relics of the saints as salvific springs, which gush forth
an array of blessings, and streams of fragrant myrrh.
 

No one should doubt this. If God, when He so desired, made water flow from a jagged rock in the desert (Ex 17:6) and from the jaw of a donkey (for Sampson who was thirsty) (Judges 15:19),
is it impossible for fragrant myrrh to flow forth
from the relics of the martyrs? Not at all! Not for them who know the power of God and the honor that He gives to His saints.
According to the Law, anyone who touched a dead person became unclean (Numbers 19:11); however, the saints are not dead. Ever since the
source and cause of Life was numbered among the dead, we no longer call “dead” them who have fallen asleep with faith in Him and with hope in the resurrection. How is it possible for a dead body to perform miracles? How is it possible for demons to be cast out, for the sick to be healed, for the blind to see, for lepers to be cleansed
(Mt. 11:15), for temptations and to be dispersed, and for every good gift from the Father of lights
(James 1:17) to descend through the saints
upon the people who ask with undoubting faith? Shouldn’t we honor the protectors of the entire human race who pray to God on our behalf? Yes! We certainly should honor them by building churches for God dedicated in their names, by offering fruits, by praising their memories and spiritually rejoicing during their feast days.
 


Let us, O faithful, honor the saints by “speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs” (Eph. 5:19),with compunction and the oil of prayer, through which God is especially worshipped.
 


Let us raise pillars and visible icons of them, and let us become living pillars and icons of them by mimicking their virtues. Let us honor the
Theotokos as literally and truly the mother of God. Let us honor the prophet John as the Forerunner, Baptist, apostle, and martyr, who became the
first preacher of the Kingdom of Heaven;“for there is no one amongst them born of women greater than John”(Mt. 11:11), as the Lord attested. Let us honor the Apostles as brothers of the Lord, as witnesses and servants of His sufferings, whom God the Father “foreknew, and predestined
to be conformed to the image of His Son” (Rom. 8:29); “first apostles, second prophets, third shepherds and teachers” (1 Cor. 12:28).
 


Let us honor the martyrs of the Lord, who were selected from various ranks as soldiers of
Christ, who drank from His cup, and who were baptized in the baptism of His life-giving death. Let us honor them as communicants of His sufferings and His glory, of whom first is the archdeacon of Christ, the apostle and first-
martyr Stephan.
 


Let us honor our righteous fathers and the God
-bearing ascetics who contested in the lengthy and toilsome martyrdom of the conscience, who
“wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. They
wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth—of whom the world was not worthy” (Hb. 11:37-38).
 


Let us honor the prophets, the patriarchs, and all the righteous people who lived prior to the
period of grace, and who announced to us the
advent of Lord. Let us carefully examine the
conduct of each one of them and let us desire to imitate their faith (Hb. 13:7), their love, their hope, their zeal, their life, their perseverance in sufferings, and their patience unto death, so that we may also share with them in the crowns of
glory. 


St. John of Damascus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...