Saturday, January 18, 2014

Η ασθένεια και η θλίψη ( Γεροντας Εφραιμ Φιλοθεϊτης )


Η ασθένεια και η θλίψη είναι το κατ' εξοχήν φάρμακο της πρόνοιας του Θεού να φέρει τον άνθρωπο κοντά Του και να αυξήσει την αρετή του. Ο Ιώβ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος πάνω στη γη, αλλά ο Θεός ήθελε να τον κάνει ακόμα καλύτερο. Και από τότε που δοκιμάστηκε, από τότε και δοξάστηκε.

Ήταν καλός άνθρωπος και ευσεβής κ.λ.π. αλλά χωρίς δοκιμασία δεν ήταν ονομαστός ο Ιώβ. Αφ' ης στιγμής όμως δοκιμάστηκε και πολέμησε και αγωνίστηκε και στεφανώθηκε και πλούτισε, από κει και ύστερα άρχισε η δόξα του, και απλώθηκε μέχρι σήμερα. Το παράδειγμα του, είναι φωτεινότατο και ενισχύει κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται.

Αν αυτός δοκιμάστηκε που ήταν ένας άγιος, πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε αμαρτωλοί. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον κάμει άγιον και να του δώσει πάλι χρόνια ζωής και να τον ευλογήσει διπλά και τριπλά απ' ότι έχασε, και έτσι να γίνει ένα φωτεινό παράδειγμα ανά τους αιώνες για κάθε πονεμένο άνθρωπο να προσαρμόζεται και ν' ακουμπάει σ' αυτό το παράδειγμα και να ξεκουράζεται και αυτός και να λέει: Ως έδοξε τω Κυρίω, ούτω και εγένετο.

Είη το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Σκύβει το κεφάλι και λέει: ο Θεός έδωσε, ο Θεός πήρε. Και το παιδί ακόμα να μου πάρει, ο θεός δεν μου το δώσε; Το πήρε. Που είναι το παιδί μου; Στον ουρανό; Εκεί τι γίνεται; Αναπαύεται εκεί...

Σε κάθε δοκιμασία πίσω κρύβεται το θέλημα του Θεού και η ωφέλεια την οποία φυσικά ίσως εκείνο τον καιρό να μην μπορεί να την δει, αλλά με τον χρόνο θα την γνωρίζει την ωφέλεια. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά.

Όπως και με τους Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία. Αυτοί ήταν αντρόγυνο και ήταν χρυσοχόος ο Ανδρόνικος με πολύ πλούτο κ.λ.π. Το ένα μέρος του κέρδους έτρεφε την οικογένειά του.

Το ένας μέρος του κέρδους το έδινε στους φτωχούς και το ένα μέρος του άλλου κέρδους το ένα τρίτο το έδινε άτοκα στους ανθρώπους που δεν είχανε χρήματα. Είχαν δύο χαριτωμένα κοριτσάκια. Και μια μέρα από μία αρρώστια πέθαναν και τα δύο. Πηγαίνουν και τα θάβουν και οι δύο.

Η Αθανασία η καημένη πάνω στον τάφο έκλαιγε έκλαιγε, έκλαιγε. Ε ο Ανδρόνικος έκλαιγε και αυτός. Είδε και απόειδε, τράβηξε για το σπίτι. Έμεινε η καημένη η Αθανασία και έκλαιγε πάνω στον τάφο: «Τα παιδιά μου» και «τα παιδιά μου», και κόντευε να βασιλέψει ο ήλιος και να κλείσει το νεκροταφείο. Για μια στιγμή επάνω στη θλίψη της και στη στεναχώρια της, βλέπει και έρχεται ένα μοναχός και της λέει:

«Κυρά μου γιατί κλαις;»

«Πως να μην κλαίω πάτερ;» (Αυτή νόμιζε πως ήταν ο παπάς του νεκροταφείου). «Έθαψα τα παιδιά μου, τους δυο αγγέλους μου, τους έβαλα μέσα στον τάφο και έμεινα εγώ και ο άντρας μου εντελώς μόνοι. Δεν έχουμε δροσιά καθόλου».

Της λέει: «Τα παιδιά σου είναι στον παράδεισο με τους αγγέλους. Είναι στην ευτυχία και στη χαρά του Θεού και συ κλαις παιδί μου; Κρίμα είσαι και χριστιανή».

«Ώστε ζουν τα παιδιά μου; Είναι άγγελοι;»

«Βεβαίως είναι άγγελοι τα παιδιά σου».

Ήτανε ο Άγιος της εκκλησίας εκεί. Τελικά έγιναν μοναχοί ο Ανδρόνικος και η Αθανασία και αγίασαν....Γεροντας Εφραιμ Φιλοθεϊτης ( Αριζονα )

The Way Of A Christian ( Saint Herman of Alaska )


Without exalting myself to the rank of teacher, nonetheless, fulfilling my duty and obligation as an obedient servant for the benefit of my neighbor, I will speak my mind, founded on the commandments of Holy Scripture, to those who thirst and seek for their eternal heavenly homeland.

A true Christian is made by faith and love of Christ. Our sins do not in the least hinder our Christianity, according to the word of the Savior Himself. He said: I am not come to call the righteous, but sinners to repentance; there is more joy in heaven over one who repents than over ninety and nine just ones. Likewise concerning the sinful woman who touched His feet, He said to the Pharisee Simon: to one who has love, a great debt is forgiven, but from one who has no love, even a small debt will be demanded. From these judgements a Christian should bring himself to hope and joy, and not in the least accept the torment of despair. Here one needs the shield of faith.

Sin, to one who loves God, is nothing other than an arrow from the enemy in battle. The true Christian is a warrior fighting his way through the regiments of the unseen enemy to his heavenly homeland. According to the word of the Apostle, our homeland is in heaven; and about the warrior he says: we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places (Eph.6: 12)].

The vain desires of this world separate us from our homeland; love of them and habit clothe our soul as if in a hideous garment. This is called by the Apostles the outward man. We, traveling on the journey of this life and calling on God to help us, ought to be divesting ourselves of this hideous garment and clothing ourselves in new desires, in a new love of the age to come, and thereby to receive knowledge of how near or how far we are from our heavenly homeland. But it is not possible to do this quickly; rather one must follow the example of sick people, who, wishing the desired health, do not leave off seeking means to cure themselves. Saint Herman of Alaska
(From a Letter of June 20, 1820)

Inner Attention ( Saint Nektarios of Aegina )


ATTENTION is the first teacher of truth and consequently absolutely necessary. Attention rouses the soul to study itself and its longings, to learn their true character and repulse those that are unholy. Attention is the guardian angel of the intellect, always counseling it this : be attentive. Attention awakens the soul, rouses it from sleep... Attention examines every thought, every desire, every memory. Thoughts, desires, and memories are engendered by various causes, and often appear masked and with splendid garb, in order to deceive the inattentive intellect and enter into the soul and dominate it. Only attention can reveal their hidden form. Often their dissimulation is so perfect that the discernment of their true nature is very difficult and requires the greatest attention. One must remember the saving words of the Lord: "Be wakeful and pray that ye enter not into temptation." He who is wakeful does not enter into temptation, because he is vigilant and attentive.Saint Nektarios of Aegina

Power of prayer ( St. John of Kronstadt )


Addressing his listeners, St. John continued his speech.

"I will tell all of you, beloved fathers, that prayer must be our constant companion. And I always keep up within me a constant prayerful frame of mind: I thank, praise and glorify God the Benefactor in all places of His dominion. Prayer — it is the life of my soul; without prayer I cannot exist. To keep up within myself a constant prayerful frame of mind and intercourse with God’s grace, I try to serve as often as possible, daily if possible, and to partake of Christ’s Holy Body and Blood, each time drawing from this most holy source rich and powerful strength for the different pastoral labors. During my prayerful appeals to God I use the prayers laid down in the service book. This book represents such wealth, from which a man can draw everything required for his multifarious needs and prayerful sighs to God. Here the Holy Church, like a loving mother, has painstakingly gathered all that is essential for us in different occasions in life. At times which are free from church services and pastoral activities, I read the Holy Scriptures of the Old and New Testaments, especially the holy Gospels — these most precious and good tidings for us about our salvation. When reading, I try to delve into each verse, into each phrase, even into separate words and expressions. And then, with such an attentive regard to the Holy Book, such a wealth of ideas arises, as it were, a wealth of basic material for sermons, that no preacher could ever exhaust this depth of God. And when I have to deliver a sermon, for example, on the daily reading of Holy Writ, then at times I do not know which thought to choose, which one to prefer, so edifying are they. And how marvelously is the soul of man revealed in the Scriptures; it seems there isn’t a single state of the soul which would not find itself an answer here. But if reading of the Holy Scriptures is cursory and insufficiently thoughtful, their boundless wealth slips away.

"So as not to fall behind current events, I read contemporary periodicals by choice during my spare minutes."

One of those present addressed St. John with this question:

"You, Batiushka, with your constant travels all over Russia and at home, have to almost constantly serve with new people; when mistakes are often made, and confusion occurs among your co-servers, it appears as if you do not notice them; see, within a minute you are again in deep and concentrated prayer. Tell us, please, how you came to achieve this."

"Only by habit," replied St. John, "by the habit of always praying. Whenever any state of mind in a man becomes a habit with him, he is very quick to pass into that state. And the same way I, having formed the habit of being in a constant prayerful frame of mind, am able very quickly to concentrate on prayer."

His interlocutor continued:

"Tell us, Batiushka, what set of prayers do you say before celebrating the Liturgy during your multifarious labors, demanding from you both time and great effort?"

"In this case I perform the usual rule of prayers laid down by the Church for those preparing to partake of Holy Communion; but in case it is totally impossible to perform this rule, either as a result of insufficient time or for other reasons, I reduce the number of prayers, but the prayers before Holy Communion I always read without fail. In this I am guided by the consideration that God needs from us and finds pleasing, not numerous prayers, but attentive supplication, offered from the whole heart. For this reason it is better to read a small number of prayers with complete attention and heartfelt, deep emotion, than many hurriedly and absent-mindedly. But I am especially strongly elevated and put into a prayerful frame of mind before celebrating Divine Liturgy by the reading of the canons at Matins. I always read the canons at Matins myself. What wealth is contained here, what deep meaning, what marvelous examples of burning faith in God, patience in afflictions, and faithfulness to duty amid the most savage tortures is here offered to us daily by the Church. Through the reading of canons the soul is little by little imbued with the high feelings and emotions of these saints which are glorified by the Church; it lives among Church recollections and through that becomes accustomed to Church life. And I, one might say, was brought up in Church life upon this reading, which is why I advise others also, who sincerely wish to obtain spiritual wealth, to pay serious attention to the reading of the canons out of the Octoechos, Menaion, or Triodion... So, dear fathers and brothers, I have bared my soul before you; I have, so to speak, revealed the countenance of my soul, so that you would see by which method I attained what you see in me. My life — is a lengthy, stubborn and constant battle with myself, a battle which I am waging at present being constantly fortified by God’s grace. And each one of you can achieve the same results, if he will keep a constant vigil over himself with the aim of battling with his ‘old man’ and the spirits of wickedness, so as to be, with the aid of God’s grace, a candle, burning not under a bushel, but on a candlestick..."St. John of Kronstadt

The Saints Stand By Us