Thursday, November 15, 2012

Η σκέπη της μετανοίας - Αββάς Ησαΐας

 

   


Όσον καιρό είναι το βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας του, αυτή συνεχώς το φυλάει άπό κάθε κακό και όταν κλάψει, αμέσως του δίνει τον μαστό της καμιά φορά το χαστουκίζει ελαφρά, δσο σηκώνει, γιά νά το φοβερίσει νά θηλάζει το γάλα της με φόβο και νά μήν είναι δύστροπο αν όμως κλάψει, το σπλαχνίζεται, γιατί βγήκε άπό τά σπλάχνα της το καλοπιάνει, το φιλά, το χαϊδεύει, ωσότου νά δεχτεί τον μαστό της.

Άν δείξουν στο βρέφος χρυσάφι ή ασήμι ή μαργαριτάρια ή όποιο άλλο σκεύος του κόσμου, αυτό τά κοιτάζει βέβαια, άλλα, καθώς είναι στην αγκαλιά της μητέρας του, όλα τά παραβλέπει, γιά νά θηλάσει άπό τον μαστό της. Δέν το μαλώνει ό πατέρας του, πού δεν δουλεύει ή πού δέν πάει νά πολεμήσει τους εχθρούς του. Ξέρει ότι είναι μικρό και δέν μπορεί έχει πόδια, άλλα δέν μπορεί νά στηριχτεί σε αυτά έχει χέρια, αλλά δέν μπορεί νά κρατήσει όπλα. Περιμένουν λοιπόν με υπομονή οι γονείς του, ώσπου νά μεγαλώσει.

Όταν μεγαλώσει λίγο και γίνει παιδάκι, και πάει νά παλέψει με κάποιον και εκείνος το ρίξει κάτω, δέν του θυμώνει γι' αυτό ό πατέρας του, γιατί ξέρει ότι ακόμη είναι παιδί. Όταν όμως γίνει άντρας, τότε φαίνεται ή προθυμία του, αν έχει έχθρα προς τους εχθρούς του πατέρα του, και τότε και ό πατέρας του εμπιστεύεται σε αυτόν τα υπάρχοντα του, γιατί είναι γιος του.
Άν όμως, μετά από τόσους κόπους πού πέρασαν γι' αυτό οι γονείς του, γίνει, όταν μεγαλώσει, ένας παλιάνθρωπος και μισήσει τους καλούς γονείς του και δεν υπακούει σε αυτούς και γίνει φίλος με τους εχθρούς τους, αυτοί παύουν να το αγαπούν, το διώχνουν από το σπίτι τους και το άποκληρώνουν.

Και έμεΐς λοιπόν, αδελφοί, ας φροντίσουμε για τον εαυτό μας, να μείνουμε στη σκέπη της μετάνοιας, και ας θηλάσουμε γάλα από τους άγιους μαστούς της, για να μας θρέψει· και ας υπομείνουμε τον ζυγό της καθώς θα μας παιδαγωγεϊ, ώσπου να αναγεννηθούμε πνευματικά σύμφωνα μέ το θέλημα του Θεού και νά γίνουμε ώριμοι, φτάνοντας στην τελειότητα πού μέτρο της εΐναι ό Χριστός.

Until the end of the world…( St. John Chrysostom )


Do you not hear the Lord saying: Where two or three are gathered in my name, there am I in their midst? Will he be absent, then, when so many people united in love are gathered together? I have his promise; I am surely not going to rely on my own strength! I have what he has written; that is my staff, my security, my peaceful harbour. Let the world be in upheaval. I hold to his promise and read his message; that is my protecting wall and garrison. What message? Know that I am with you always, until the end of the world!St. John Chrysostom

Can a sinner repent of his sins in ten days?

 
                          

Can a sinner repent of his sins in ten days? According to the immeasurable compassion of God he can. During the reign of Emperor Maurice, there was a well-known bandit in the vicinity of Constantinople. He inspired fear and trembling both within the capital and without. One day, the Emperor Maurice himself sent the robber a cross as a sign of faith that he would do him no harm if he surrendered. The robber took the cross and surrendered. Arriving in Constantinople, he fell before the feet of the emperor and begged for forgiveness. The emperor kept his word, had mercy on him and released him. Immediately after that, the robber became gravely ill and sensed that death was drawing near. He bitterly repented of all his sins and tearfully prayed to God that He forgive him, as the emperor had forgiven him. He shed so many tears at prayer that his handkerchief was completely soaked. After ten days of weeping and praying, the repentant man reposed. The same night he passed away, his physician saw a wondrous vision in a dream: when the robber had given up his soul, there gathered around him black, manlike demons with pieces of paper on which were written all his sins. Two radiant angels also appeared. The angels set a scale between them, and the joyful demons placed all those papers on it, weighing down their side of the scale; but the other side was empty. The angels held counsel: ``What shall we place on it? Let us seek something good in his life!'' And then that handkerchief soaked with tears of repentance appeared in the hands of one angel. The angels quickly placed it on their side of the scale and it outweighed all the demons' papers. Then the black demons fled, howling sorrowfully, and the angels took the soul of the repentant thief and carried it to Paradise, glorifying the man-loving God.
 
 
By Saint Nikolai Velimirovich.

Και τον ταπεινό τον αγαπούν όλοι και όλοι θέλουν να είναι δίπλα τους. Αγ. Ισαάκ ο Σύρος

 

   

Ο Αγ. Ισαάκ ο Σύρος λέει ότι, ένας ταπεινός είναι ως άνθρωπος μη ελθών εις το είναι, είναι σαν ανύπαρκτος, σαν να μην υπήρξε ποτέ.
 
 
Και τον ταπεινό τον αγαπούν όλοι και όλοι θέλουν να είναι δίπλα τους.
Ένας εγωιστής που κάνει θόρυβο διώχνει τους ανθρώπους από κοντά του. Ενώ ο ταπεινός αποφεύγει τη δό­ξα και τον κόσμο, όλος ο κόσμος τον δοξάζει, μιλάει γι' αυτόν ε­παινετικά, γιατί επαινώντας αυτόν επαινεί την ανθρωπότητα και ενδύει και τρέφει την ανθρωπότητα ολόκληρη.
 
 
Και κοντά σ' έναν ταπεινό γνωρίζει κανείς τον Υιό του Θεού, γιατί γενόμενος άν­θρωπος ο Υιός του Θεού ενεδύθη αυτό το ένδυμα της ταπεινώσεως.
Λέει ο άγιος Ισαάκ ότι, όπως είναι αόρατη η ψυχή του αν­θρώπου, έτσι είναι αόρατος και ανύπαρκτος και ο ταπεινός άν­θρωπος.

Χρεία υπομονής ( Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής )

 Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψις, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητής τελείαν ανάπαυσιν. Ο Χριστός μας σηκωσε τον σταυρόν, και ημείς θα σηκώσωμεν.
 Όλας τα θλίψεις εαν τας υπομένωμεν ευρίσκωμεν Χάριν παρά Κυρίου. Δι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζώμεθα. δια να δοκιμάζη τον ζήλον και την αγάπην προς αυτόν όπου έχομεν. Δι' αυτό χρεία υπομονής.
 Χωρίς υπομονήν δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως.
Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής

Η Ελλινικη γλωσσα ( Γέροντας Παϊσιος )

 Είναι και μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα γλώσσα. Η ελληνική όμως γλώσσα έχει «γλώσσα» από τις πύρινες Γλώσσες της Πεντηκοστής! Το δόγμα της πίστεώς μας καμμιά γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώση. Γι’ αυτό οικονόμησε ο Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρη Αρχαία Ελληνικά κανείς και ασχολήται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθή. Και εμείς καταργήσαμε τα Αρχαία από τα σχολεία! Μετά από λίγο θα έρχωνται Γερμανοί να διδάσκουν Αρχαία στα δικά μας Πανεπιστήμια. Τότε θα καταλάβουν οι δικοί μας την αξία που έχουν τα Αρχαία Ελληνικά, αφού πρώτα γίνουν ρεζίλι, και θα πουν: «Για δες η Εκκλησία που κρατούσε τα Αρχαία»!
Πάνε να εξαφανίσουν ένα ορθόδοξο έθνος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ένα ορθόδοξο έθνος σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση! Παλιά είχαμε την φιλοσοφία. Η Αγία Αικατερίνη με βάση την φιλοσοφία αποστόμωσε τους φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι ετοίμασαν τον δρόμο για τον Χριστιανισμό. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και διαδόθηκε στον κόσμο. Μετά οι Έλληνες προχώρησαν να φωτίσουν και τους Σλαύους. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχη η Ελλάδα. «Μας κάνει κακό, λένε. Πρέπει να την εξαφανίσουμε».
Γέροντας Παϊσιος Αγιορείτης

Οι άγιοι της διπλανής πόρτας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...