Tuesday, July 30, 2013

Ο Χριστός είναι νέα ζωή. ( Γέροντας Πορφύριος )Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πως το λέω; Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το φως, το φως το αληθινόν, που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό.


Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιονε θησαυρό ή ό, τι άλλο, δεν θέλομε να το λέμε πουθενά. Ο Χριστιανός όμως, όταν βρει το Χριστό, όταν γνωρίσει το Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει παντού, θέλει να λέει για το Χριστό, τι είναι ο Χριστός.

Αγαπήσατε τον Χριστόν και μηδέν προτιμήστε της αγάπης Αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής, είναι το άκρον των εφετών, είναι το παν. Όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία.

Και μακράν του Χριστού η θλίψις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αγωνιωδών, έτσι, ωρών. Όλα, ζούμε εκείνα εκεί της ζωής μας. Και πάμε εδώ και πάμε εκεί, και τίποτα, και πουθενά δεν στεκόμαστε. Όπου βρούμε το Χριστό, ας είναι μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβούμαστε να φύγουμε, να μη χάσουμε το Χριστό. Διαβάστε να ιδήτε.

Ασκηταί, που εγνώρισαν το Χριστό, δεν ήθελαν να φύγουν από τη σπηλιά, ούτε έβγαιναν έξω να κάνουνε πιο πέρα θέλαν να είναι εκεί που αισθανόντουσαν το Χριστό μαζί τους. Ο Χριστός είναι το παν!


Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Τι ζήτησα από το Θεό...


Ζήτησα από το Θεό...


Να μου δώσει δύναμη...
Κι Αυτός μου έδωσε δυσκολίες για να τις ξεπεράσω.


Του ζήτησα σοφία...
Κι Αυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω.


Του ζήτησα οικονομική άνεση...
Κι Αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα να εργάζομαι.


Του ζήτησα θάρρος...
Κι Αυτός μου έδωσε κινδύνους να ξεπερνώ.


Του ζήτησα αγάπη...
Κι Αυτός μου έδωσε προβληματικά άτομα να βοηθώ.


Του ζήτησα χάρες...
Κι Αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ.


Απ' ότι ζήτησα δεν πήρα τίποτα - τίποτε απ' αυτά που ήθελα.
Πήρα όμως τα πάντα, αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν.


Η προσευχή μου εισακούστηκε !!!


Θεέ μου σ΄ Ευχαριστώ !..

Creation (part 2) - Elder Ephraim of Vatopaidi
The greatest ecological disaster described in the Scriptures is the flood during Noah’s times; it took place because “the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually” (Genesis 6, 5). Man rebelled absolutely against God and against anything which had to do with his spiritual existence. Because of the prevailing wickedness those days, which was the result of man abusing his freedom, the Lord is forced to say: “My Spirit shall not abide in man forever, for he is flesh” (Genesis 6, 3).

By ‘flesh’ it is meant ‘man’s carnal attitude, his beastly and full of passions life’. Thus the flood was not imposed by the Lord as a punishment but was caused by the comprehensive rebellion of mankind. There is a similar situation in the case of Sodom and Gomorra. In the conversation between Abraham and God, it is revealed that not even ten righteous people could be found in these cities, which would have aborted their destruction (Genesis 18, 20-33). However, in the case of Nineveh, peoples’ repentance annulled the city’s destruction (Jonah 3, 10). That is, man’s good intention cooperates with God’s will to shape history. The Lord is not the Judge, the Critic. We must not view the Lord through the prism of legal justice.

In the Old Testament we have many passages regarding the end of ages, describing the signs of those times in the writings of the prophets: Amos, Joel, Nahum Jeremiah, Ezekiel and Daniel. However, Jesus, the only Savior of mankind, gives an account of the hardships and the destruction which will precede the end of ages. This has been handed over to us by Evangelist Matthew, the Lord’s disciple and the Evangelists Marc and Luke. Similarly Peter and Paul, the Apostles, inform the faithful about the circumstances which will prevail during the end of ages and Christ’s Second Coming.

If one studies the passages in the Old and the New Testament which we have mentioned, he will recognize that during those days there will be a general apostasy similar but greater than Noah’s times, since the ‘son of lawlessness’, Antichrist, will reign for a short time. The last book of the New Testament, the Revelation, describes the events which will take place during the end of ages. However, because it is a prophetic book, it remains indecipherable to the many, sealed with ‘seven seals’ (Revelation, 5, 1). Only those who themselves possess the prophetic charisma are able to comprehend other prophets; therefore, the only authentic explanation of the Revelation is given by the Fathers of our Church.

We will not give an explanation of the Revelation, here; neither will we refer to the specific events mentioned, whether they have already taken place, or determine the time they will happen, since this does not have such significance for theology, neither affects our salvation. Because of its contents, this book attracts the interest of both the faithful and the heathen and intrigues them to examine it. For instance, from 1970 to 1987, 700 papers were presented on the issue. One can only imagine how many more presentations were written after the Gulf war in 1991. We, however, will only focus on the main figure of the Revelation, Christ, ‘the Alpha and the Omega’ (Rev. 22. 11) and the main event which is the establishment of God’s kingdom, namely the regeneration whereby ‘a new heaven and a new earth’ (Rev. 21, 1) will be established.

The forthcoming ecological disasters will be take place not because God will inflict them but because man is abusing his freedom. The human race will become perfectly irrational and there will be a general apostasy. The cause of such irrationality, partly seen today, is man’s unclean mind. St Maximus, the Confessor, stresses that the misuse of thoughts causes the abuse of things (St Maximus, The Confessor: Chapters on Love 2, 78). Indeed, man during the end of ages will be constantly abusing things as well as the world itself.

God will not inflict punishment. We must abandon the notion of a vindictive God. “God is love” (A John 4, 8). “Word became flesh” (John 1, 14) so “that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil” (Hebrews 2, 14). The purpose and the cause of the divine incarnation, as well as Christ’s emptying Himself on the Cross, was to abolish death, corruption and the Devil, who is the father of deceit and of all sin. According to Anselm of Canterbury (1033-1109) Christ, through His sacrifice on the Cross, does not gratify divine justice but “saves the sheep that went astray” (Matthew 18, 11), reconciles man with God and grants him deification. St John Chrysostom says that the Lord was never vindictive but it is us, humans, who are spiteful. The Lord does not need anything. He does not offer salvation in order to gain something. He offers salvation because he loves man; and He loves him because He wants to. He saves man by the free and operative love of the body of Christ. In other words, He saves us through His Church.

In the Church one experiences the end of ages as time at hand. He experiences the Kingdom of God through the Grace of the Holy Spirit. Particularly during the Holy Eucharist, the entire creation participates and is being offered to the loving Lord for ‘the unity of all’ and not just the faithful, the saints or the angels. The Divine Liturgy is not only about the salvation of the soul. The priest or the congregation does not supplicate for the Lord’s grace in order to sanctify his soul alone but he also prays for his material needs and for the rest of the creation. “For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth and temperate seasons. …For travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation…. For peace of the whole world”. By praying for the whole world during the Divine Liturgy and by giving thanks for the creation, it is demonstrated that the world has never stopped being God’s world. It also indicates that who we are, what we do, the natural environment in which we live in, can and must go through the hands of the priest as ‘anafora’ to the Lord, so that it does not remain deformed by sin but is regenerated into ‘being good always’, as St Maximus the Confessor says.

Whoever has been initiated into the mystery of the Divine Liturgy experiences it with awareness and full consciousness and comprehends that the eternal life will be an incessant Divine Liturgy, a feast of the resurrection. After His Second Coming, Christ, ‘the Lamb’ according to the Revelation, will reign jointly with all the saints and all those saved. According to St Nicholas Kavasilas: “He will be a God amongst gods; beautiful amongst the beautiful, leading the chorus” (St Nicholas Kavasilas: On life with Christ). Man, as a person, can never become a non-being or be led into a non-existence. St Simon, the New Theologian, says that the Second Coming will take place primarily for the people who gratify their passions and live in sin and not for the saints who already experience the presence of Christ (St Simon the New Theologian: Moral issues).

Hell and Paradise do not exist because of God but because of man. Indeed, Hell and Paradise exist as two ways of living but God did not cause their creation. God Himself is paradise for the saints and those saved; the same God is hell for the sinners. That is, both the righteous and the sinners will perceive God and will have their nature regenerated as an eternal entity, but the sinners will not be able to participate in the bliss and glory of the Lord. In other words, human will and freedom will not be restored; the Lord will not infringe upon man’s freedom. Righteousness indicates that the soul is healthy; sin is a sign of disease. Therefore, it is not God who punishes; rather, man has not been healed during his abode on earth.

In His Second Coming, Christ will not only restore human nature but the entire creation. Since the rest of the creation fell because of man, it will be regenerated by the sanctified man. When man attains sanctification, his surrounding environment is also sanctified. We find many such examples in the lives of the saints. A lion was attending the needs of St Gerasimos of Jordan; St Seraphim of Sarov was feeding a bear as if it was a tame lamb; elder Paisios, the Hagiorite, was known to be keeping company with snakes and other wild animals.

Along with the resurrection and regeneration of man, nature will also be absolved of corruption. According to St Simon the New Theologian, nature will become non-material and eternal. “During the regeneration, nature will become a non-material abode, beyond human perception” (St Simon, The New Theologian: Moral issues, 1, 5).

God has created time, space and substance “from what was not”; these will be regenerated into eternity “beyond perception” in the kingdom of God; they will be eternal, immaterial and incorruptible. All these gifts are granted to man by the love of the Lord. However, if man is to receive the Lord’s love, his heart must be open to Him. And that which will open a person’s heart is humility. The more humble one becomes, the closer he comes to the Lord. The more one comprehends the Lord, the more humble he becomes. At the same time, the more selfish one is the further away from God he turns. “God opposes the proud, but gives grace to the humble” (James 4, 6). If man properly appreciates the love of the Lord, he will be enthused to fight “the good fight” (A. Timothy 6, 12) so that not only he will attain eternal life in the kingdom of God but he will also show his love for his brethren and his respect for the environment, while still alive.

The righteous always respect the environment. St Silouan, the Athonite, writes: “Our heart must sympathize and not only love our brethren but also ache for every being, for everything the Lord has created. Behold! This is a green leaf and you have cut it off for no reason. Even though it is not a sin, how can I say it, it causes an ache; the heart which has learnt to love, feels even for the leaf and for the entire creation” (Arch. Sofrony: St Silouan, the Athonite). Blessed Elder Joseph, the Hesychast, viewed nature as an instrument which gives thanks to the Lord. He wrote: “It is nice here, after spring-that is, from Easter up to the Feast of the Dormition of the Most Holy Lady in August. The pretty rocks and the rest of the creation carry on theologizing, as theologians without voice- each with its own voice or its lack of it. If you touch a small twig, it immediately cries out very loudly with its natural fragrance: ‘Ouch! You don’t see me, but you’ve hurt me!’ And so on…Everything has its own voice. As soon as there is a breeze, everything moves in harmony with each other and offer melodic praises to the Lord” (Elder Joseph: An expression of Monastic experience).

He who has been cleansed from passions through divine Grace and has attained illumination “is watchful and somber in every circumstance”. He becomes a perfect person and is able to deal successfully with the issues of our times, especially with that of the environment. However reading from the Scriptures and the Holy Fathers, he recognizes that one day this world will end when Christ will regenerate it during His Second Coming. According to the Revelation, He will regenerate it into the city of the Lord, where the temple and the light will be the Lamb Himself (Revelation, 21, 22-23).

Let us, therefore, be spiritually prepared at every moment of our lives; so that we are be able to cry along with St John, the Theologian and writer of the Revelation: “Come, Lord Jesus” (Revelation, 22, 20).

Elder Ephraim of Vatopaidi

Creation (part 1) - Elder Ephraim of Vatopaidi
Man has been trying to make sense of the creation ever since antiquity as it is manifested in the teachings of many religions and philosophies. Generally, we may say that ancient Greek philosophers have offered three explanations as to the creation of the world: a) the Stoics and the Epicureans advocated that the world was self-existent, autonomous and eternal, b) The Pythagoreans argued that the physical elements and laws were divine and c) The Aristotelians attributed the cause of the creation to a god “who was the first mover, unmoved”. We may also argue that all subsequent theories, whether hailing from scientific or philosophical/religious circles, are divided into the following three main categories: the materialists, the pantheists and the theocrats.

However, we derive from the Scriptures definite proof that God created the entire physical and non-material world not from previously existent matter but “from what was not” (Maccabeus 7, 28) and that the Lord lives in the world (see psalms 138, 7-10) and He is not an unmoved being. These are the basic dogmas of our Church. Word-God created every living being: “All things were made through him, and without him was not anything made that was made” (John 1, 3). The creation of the world from nothing does not mean that that which was created subsequently becomes autonomous and independent. It means that God and the world are two different entities which are connected with unbreakable bonds. The uncreated Lord is the only uncreated cause and the world is the created outcome. When the Lord said “Let it be light” and “it was so” or when He said “let there be lights in the expanse of the heavens” and “ it was so” or when He finally created everything that was made “and it was very good” He did not withdraw from the world ( see Genesis 1, 3-31).

The Triune God created the world in His infinite goodness and wisdom. The word ‘kosmos’ (world) means ‘kosmima’ (jewel); a jewel is an artefact which causes pleasure even to the artist. Of course the self-sufficient Lord does not need such gratification, but He wished and became Creator in an outward expression of His excessive love (which is other than the love which exists among the Persons of the Trinity).

The Lord’s presence is continuous throughout the universe; just as with His creative energy He brought all beings into being ‘from what was not’, through His ‘cohesive and observational’ energy He maintains all beings ‘into existence’ (St Gregory Palamas: Writings). The Lord’s cohesive and observational or providential, uncreated energy determines all physical and spiritual laws which govern the material and the spiritual worlds. The Lord’s uncreated energy as a cause becomes created as an outcome and is ‘altered’ into various kinds of created powers like the physical force, motion, heat, chemical and nuclear power.

The creation is the result of the divine will-which for the Triune God is the same for all three Persons- and not the product of divine substance, otherwise pantheism would govern the universe ( St John of Damascus: A publication of the Orthodox Faith). The Triune God through His uncreated energies is connected to the entire creation. As St Gregory Palamas says the simple beings (the non-living) participate in the substance-creating energy of the Lord; the living beings (animals, plants) also participate in His life-giving energy; additionally, rational beings participate in His wisdom-giving energy. Only angels and men, who attain deification, participate in His deifying energy (St Gregory Palamas: Writings).

The Lord first created the spiritual, invisible world, which includes the myriads of angels and then the material world, which became visible through His Word, the divine commands. Finally, He created man, the crown of the creation, who as St John of Damascus says, is made of visible and invisible substance. For this reason St Gregory Palamas describes man as “the major in a small world”.

Human nature was not created by command like the rest of the visible and invisible creation where the Lord “spoke, and it came to be; he commanded, and it stood firm” (Psalm 33, 9). In order to create man all the three Persons of the Holy Trinity came together and said: “Let us make man in our image, after our likeness” (Genesis 1, 26). Thus the Lord and Creator Himself took dust from the ground and created the body and breathed into his nostrils ‘the breath of life’, namely divine Grace, His uncreated deifying energies. Thus man has acquired “an abundance of life” (John 10, 10) more than any other being; namely, his adoption. St Gregory Palamas says that “the image’ of man is higher than ‘the image’ of angels. Man’s soul is the only one with intellect, word and life-giving spirit. Because the angels do not possess a material body they do not have a life-giving spirit which would give life to the attached body, like humans have”. (St Gregory Palamas: Writings. Chapters 38-39).

The creation is a mystery for man; a mystery which encompasses the creative and providential presence of the Lord in the world and at the same time proves His divine greatness. Man has the ability to penetrate this mystery and comprehend the love, all-wisdom and special providence the Lord has for His creatures. Thus, he may choose to live in constant communion with the Lord by giving thanks and glory to the One, who because of His excessive love, gives him everything and especially his deification, namely his ‘likeness’.

According to Christian anthropology, Adam, the first man, having been placed in Paradise, was given the command to ‘work and keep it’ and govern over the entire material creation ‘freely’. In order to preserve the necessary reliance on the Lord- Creator, man was issued with a prohibition; namely not to eat from a certain fruit, in order to test his free will. Adam, being free, did not keep this command and as theology says ‘the forefathers sinned” or “fell’.

Many explanations are given as to what caused man’s fall. One of the most distinctive, which is harmonized with patristic tradition, is the explanation given by St Erinaios, Bishop of Lougdounou (Lyon). He argues that Adam was like an infant, who was placed in Paradise in order to grow into adulthood by exercising his free will. After his creation, man had to be raised, grow up, multiply and gain spiritual strength before being glorified through his deification (Αγιος Ειρηναίος Λουγδούνου: Έλεγχος ψευδωνύμου γνώσεως, βιβλίο Δ). However, he was deceived and acted wrongly. For this reason repentance was given to him as an opportunity to return to Paradise. This was something which was not given to the ‘fallen angels’, who became demons; namely specific evil and crafty beings.

After the fall, the forefathers, Adam and Eve, ‘were clothed with garments of skins’ (Genesis 3, 21); namely with corruption, mortality and with the blameless passions: hunger, thirst, sleep and pain. The powers of their soul were also diffused. ‘The image’ was blackened and man’s spiritual energy, with which he was united with the uncreated deifying energy, was hidden. Thus, divine Grace, as a deifying gift, withdrew until the time man was to recall it through repentance. Repentance is an act of man’s free will; the latter remained intact.

Let us cite here the Catholic and Protestant views of the fall. The Catholics believe that after the fall, man was left with ‘the image’ untarnished but lost the special supra-natural (created) Grace, he had acquired from God, to attain ‘the likeness’. It is from this point onwards that logic prevails in the western theological and social circles. The Protestants on the other hand, believe that human nature was totally perverted after the fall, even as to ‘the image’. Thus they advocate the premise on the ‘absolute destination’.

The fall of man, who was the ‘crown of the creation’, has caused the fall of the entire creation which “has been groaning together in the pains of childbirth” (Romans 8, 22). This explains the main teaching of our Church, which views the creation as a whole, which is being guided towards perfection and deification; man and nature together. Man and nature are not distinct in the design of the creation. Therefore man has a duty to maintain a good relationship with the rest of the creation. The fact that man remains in the fallen condition perilously prolongs the world enduring in the same condition. Thus man contributes to the perversion and degradation of nature. Therefore, the fall has not only distorted man existentially and morally but also his very same environment.

Thus the person who has an unclean heart relates towards other human beings in a way which serves his passions and acts wrongly towards nature, by abusing it. Christ himself reveals: “For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness” (Mark 7, 21-22). Man’s heart is full of passions because he does not strive for virtue, neither does he obey the Lord’s commands. St Gregory Palamas stresses: “The mind which has rebelled against God either becomes beastly or diabolical; having rebelled against the laws of nature man does not put a limit to his pleasure” (St Gregory Palamas: Homilies. KB). Abba Dorotheos says that a proper conscience defines a person’s relationship with others but also with the rest of the creation. Thus in his homily on conscience he says: “To have a proper conscience towards material things means that one does not abuse anything, neither does he let it perish nor throws it away” ( Abba Dorotheos: Ascetic Works, Teaching 3).

Nowadays we have reached such a level of irrationality, such a degree of lack of conscience and such an extensive state of rebellion that the entire human race is threatened with partial or total extinction from a nuclear disaster as a result of war or nuclear accident; from the depletion of the ozone layer as a result of the increase of harmful substances in the air and from the increased desertification and the pollution of waters.

For example, it is said that the constantly increasing average temperature of the earth causes the melting of the ice in the poles. If the polar ice melts the average level of the oceans will rise by 70 meters and areas which are inhabited by a quarter of the earth’s population will be submerged in water. It is estimated that every year, 24 billion tons of soil is lost from all continents. During the last few decades the volume of soil lost was equal to the farming land of the entire United States. The United Nations Development Program (UNDP) estimates that desertification costs some 40 billion dollars a year. Almost all subsoil waters in Europe have been polluted by substances harmful to man, making them undrinkable. This is the direct result of the over fertilization of farmlands because of intensive farming. The ongoing successes in Genetics which may culminate in the human cloning will cause terrible moral and social consequences. The nuclear waste is increasing so much that the United States alone has massed seven hundred thousand tons of depleted uranium, which has become very costly to store and thus it is being used in the creation of bombs. However, these issues will be more extensively dealt with by the scientists who will speak at the conference tomorrow.

Throughout history, mankind has experienced ecological disasters which have been described in the Holy Scriptures. It is worth turning our attention to the causes of these disasters and not to the historical events themselves. In the God inspired passages of the Holy Scriptures, the incarnate Word-God and the Fathers of the Church refer to the various causes and their effects and not to the precise way they took place and progressed; they talk about the causation of beings and not their substance. The latter is something immaterial for the Holy Scriptures and the Patristic Tradition but not for science which treats it as its main subject. Scientific method, relying on the rational faculties of man, contributes towards the development of the material knowledge of substances. Theology, however, which relies on the experiences of the saints and especially on the perception of God exclusively through the mind- as defined by the Patristic writings-, leads man to experience the Uncreated One.

Elder Ephraim of Vatopaidi

Sts Cyril and Methodius on The Great treasure that is Orthodoxy
Sts Cyril and Methodius

We must invite our friends and neighbors to “taste and see” the great treasure that is Orthodoxy, for it is our responsibility, as Christians, to reach out in kindness, and with a welcoming smile, when we see strangers enter our temples.

Two Byzantine brothers, Saints Cyril and Methodius, brought Orthodox Christianity to the Slavs in the ninth century. The brilliance of Eastern Orthodox missionary outreach, as opposed to that of the Latin Church, was in the very use of the vernacular. These great saints who became known as the Apostles to the Slavs, left the Slavs with a liturgical language that was understandable to them. The services were not imparted in the Greek language, as though it alone was sacred enough to be used in Divine Worship, but helped them understand their new faith by worshiping in their own language.

Elder Cleopa Ilie - Γέροντας Κλεόπας Ελίε (τρίγλωσσο)


Cleopa Ilie (lay name: Constantin) was born in Suliţa, Botoşani to a family of peasants. He was the fifth of ten children born to Alexandru Ilie. He attended the primary school in his village. Afterwards he was an apprentice for three years to the monk Paisie Olaru, who lived in seclusion at the Cozancea hermitage.


Together with his elder brother, Vasile, Ilie joined the community at Sihastria herm...itage in December 1929. In 1935, he joined the army in the town of Botoşani, but returned a year later to the hermitage, where he was anointed a monk on 2 August 1937, taking the name "Cleopa" (i.e. "guide") at his baptism. In June 1942, he was appointed to hegumen deputy because of abbot Ioanichie Moroi's poor health.

On 27 December 1944, he was ordained a hierodeacon (deacon-monk) and on 23 January 1945 a hieromonk (priest-monk) by the archbishop Galaction Cordun, abbot of the Neamţ Monastery at the time. Afterwards he was officially appointed hegumen of the Sihastria Hermitage.

In 1947, the hermitage became a monastery and vice-archimandrite Cleopa Ilie became archimandrite on approval of Patriarch Nicodim. Because the Communist secret service was looking for him in 1948, he disappeared into the woods surrounding the monastery, staying there for six months. On 30 August 1949, he was appointed abbot of the Slatina Monastery in Suceava county, where he joined 30 other monks from the Sihastria Monastery community as a result of Patriarch Justinian’s decision.

There he founded a community of monks with over 80 people. Between 1952 and 1954 he was being chased again by the Securitate and, together with hieromonk Arsenie Papacioc, escaped to the Stanisoara Mountains. He was brought back to the monastery after two years upon Patriarch Justinian’s order.

In 1956 he returned to Sihastria monastery, where he had been anointed, and in the spring of 1959 he retired for the third time to the Neamţ Mountains, spending the next five years there. He returned to Sihastria in the fall of 1964, as confessor for the entire community and continued to give spiritual advice to both monks and lay people for the next 34 years. He died on 2 December 1998 at Sihăstria Monastery.


Father Cleopa Continues to Make Miracles Even After His Death


04-14-2004. The tomb of Father Ilie Cleopa, who rests at the Sihăstria Monastery, has become a pilgrimage site. Those who met Father Cleopa during the 64 years he spent only at Sihăstria come and worship at his resting place and say that they feel the blessing and the help of the holy man in achieving their wishes, just as when he was alive.Very many ill people have been miraculously cured after having taken earth or flowers from Father Cleopa’s tomb (which they carefully preserved at home) or even oil from the icon lamp at his tomb cross, which they applied on the suffering parts of their body. The miracle of the healings has spread out fast throughout the country and the monks at Sihăstria have to permanently add a layer of earth on the tomb, to replace the amount that is taken for healing.
„Several buses of pilgrims stop over at Father Cleopa’s tomb and ask for permission to take a handful of earth. Some sprinkle it in their gardens, others keep it as a sample of the Elder’s grace, to be protected from all evil, while others add just a little bit in their food”, a monk told us, adding that several times so far he has had to carry two or three wheelbarrows of earth to to Fr. Cleopa’s grave, to fill in the hollows left by the faithful. A young woman from Cluj, who knew Father Cleopa while he was alive (he had been her spiritual Father), was suffering from a terrible heart disease. She couldn’t manage to get to Sihăstria until after the Elder’s repose. She went to the cemetery and prayed near his grave; when she left, she took a little bit of earth and swallowed it, being certain that the Father’s grace will work upon her. The young woman healed and the news about the miracle spread throughout the villages around Cluj, the monk added. The Father’s cell has been turned into a museum ever since and has been visited by thousands of pilgrims from inside and outside Romania.

***
Părintele Cleopa (pe numele de mirean, Constantin) s-a născut într-o familie de ţărani, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei Alexandru Ilie. Urmează cursurile şcolii primare din satul natal, făcând apoi trei ani de ucenicie duhovnicească la schimonahul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea.

În decembrie 1929 se alătură obştii schitului Sihăstria, alături de fratele mai mare, Vasile. Pe 12 decembrie 1932, de ziua Sfântului Ierarh Spiridon, sunt primiţi în obştea schitului. În 1935 este luat în armată, în oraşul Botoşani. În 1936 se reîntoarce la schit şi este tuns în monahism pe 2 august 1937, primind numele "Cleopa". În iunie 1942 este numit locţiitor de egumen, datorită stării de sănătate a stareţului Ioanichie Moroi.

Pe 27 decembrie 1944 este hirotonit ierodiacon, iar pe 23 ianuarie 1945 este hirotonit ieromonah de către Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareţ al Mănăstirii Neamţ. Ulterior este numit oficial egumen al Schitului Sihăstria.

În 1947, Schitul Sihăstria este ridicat la rang de mânăstire, iar Proto-singhelul Cleopa Ilie este făcut arhimandrit, cu aprobarea patriarhului Nicodim Munteanu. În 1948, urmărit de Siguranţă, se retrage pentru şase luni în pădurile din jurul Mânăstirii Sihăstria, iar pe 30 august 1949, Arhimandritul Cleopa Ilie este numit stareţ al Mânăstirii Slatina Suceava unde se transferă alături de 30 de călugari din obştea Mânăstirii Sihăstria, ca urmare a deciziei patriarhului Justinian Marina.

Întemeiază la Mânăstirea Slatina o obşte care numără peste 80 de persoane. Între 1952-1954, este urmărit de Securitate şi se retrage în Munţii Stănişoara, împreună cu ieromonahul Arsenie Papacioc. După 2 ani este readus în manastire, din ordinul Patriarhului Justinian.

În 1956, revine la metanie, iar în primavara anului 1959, se retrage pentru a treia oară în Munţii Neamţ, unde îşi petrece următorii 5 ani. Revine la Mânăstirea Sihăstria în toamna anului 1964, ca duhovnic al întregii obşti, şi povăţuieşte fără întrerupere atât calugări, cât şi mireni, timp de 34 de ani.

Încetează din viaţă pe 2 decembrie 1998.


[Elder Paisius (Olaru) with Elder Cleopa (Ilie) on right]


Γεννήθηκε το 1912 στη Σουλίτσα του νομού Μποντοσάνι από τους ευσεβείς χωρικούς Αλέξανδρο και Άννα, το ένατο από τα δέκα παιδιά τους. Πέντε από αυτά τα παιδιά και ύστερα η μητέρα, όταν γέρασε, εισήλθαν στον Μοναχισμό. Πρώτος του πνευματικός ήταν π. Παΐσιος Ολάρου από τη σκήτη Κοζάντσεα - Μποντοσάνι.
Το 1929 ο κατά κόσμον Κωνσταντίνος, μαζί με δύο από τ' αδέλφια του, αναχώρησαν από την πατρική τους εστία, επιζητώντας τη μοναχική άσκηση στο μοναστήρι Συχαστρία. Μετά από επταετή δοκιμασία (1939) ο δόκιμος Κωνσταντίνος εκάρη Μοναχός, λαμβάνοντας το όνομα Κλεόπας. Διακόνημά του η βοσκή των προβάτων, υποτακτικός ενός θεοπρεπούς Μοναχού του π. Γαλακτίωνος Ίλιε, ασκούμενος έτσι στην υπακοή, την ταπεινοφροσύνη, την προσευχή, την ησυχία, τη σιωπή μέσα στο φυσικό περιβάλλον της διακονίας του, εμβαθύνοντας ταυτόχρονα στα ιερά λειτουργικά βιβλία, αλλά και στους βίους των Αγίων και στα ασκητικά έργα των Πατέρων. Έτσι λαξεύτηκε πνευματικά η αυτοδίδακτη και αγνή προσωπικότητά του, ενώ αγαπήθηκε πολύ από τους συμμοναστές του, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία επιζητούσαν τον λόγο και τη συμβουλή του, που εμβαπτίζονταν πάντοτε στην αγιογραφική και αγιοπατερική εμπειρία. Σημειωτέον, ότι υπήρξε γλυκύτατος και πειστικότατος στις ομιλίες του, αναπαύοντας έτσι ψυχοπνευματικά τους ακροατές του.
Το 1942 ο π. Κλεόπας, αν και ήταν ακόμη Μοναχός, ανέλαβε προσωρινά την ηγουμενεία της Συχαστρίας, επειδή ο Ηγούμενος π. Ιωαννίκιος Μορόι, ασθενούσε, ενώ το 1945 εξελέγη Ηγούμενος, αφού χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος. Κατά την ηγουμενεία του αναμόρφωσε το κτιριακό συγκρότημα της Μονής, επαναφέροντάς την μάλιστα στο κοινοβιακό σύστημα.
Το 1949 ο π. Κλεόπας μετοίκησε στο μοναστήρι Σλάτινα, προκειμένου να τονώσει την πνευματικότητα και της περιοχής εκείνης. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα πήγαν κατ' ευχήν και ο Γέροντας απέκτησε φήμη αγίου και ελεήμονος Πνευματικού στην ευρύτερη περιφέρεια της βόρειας Μολδαβίας, ενώ άνθρωποι όλων των τάξεων και των ηλικιών προσέτρεχαν στο πετραχήλι του, ώστε ν' απιθώσουν τα καρδιακά τους βάρη, λαμβάνοντας αναψυχή και παραμυθία. Το 1953 παραιτήθηκε από Ηγούμενος. Τρία χρόνια αργότερα (το 1956) επέστρεψε στη Μονή της μετανοίας του, τη Συχαστρία, όπου αφοσιώθηκε στη μελέτη των Γραφών και των Πατερικών Κειμένων, σε συνδυασμό με την πνευματική υποστήριξη όσων είχαν ανάγκη και προσέφευγαν στην αγάπη του.

Από το 1965 άρχισε να καταγράφει τις σκέψεις, τις νουθεσίες, τις εμπειρίες του. Έτσι προέκυψαν διάφορα έργα του, από τα οποία αναφέρουμε τα σπουδαιότερα: "Διάλογος περί οραμάτων και ονείρων", "Αιρεσιολογία" ή "Περί της Ορθοδόξου Πίστεως", "Τα κηρύγματα των εορτών", "Κηρύγματα για μοναχούς", "Κηρύγματα για όλες τις Κυριακές και εορτές του χρόνου" και "Κηρύγματα για λαϊκούς" κ.ά.
Το 1974 ο π. Κλεόπας πραγματοποίησε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, στη Μονή Σινά και στον Άθω, το δε 1977 ξανά στο Άγιον Όρος (όπου θα επιθυμούσε να είχε μονάσει, όπως έλεγε), στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθο, Πελοπόννησο, Κέρκυρα, Ιταλία και Γιουγκοσλαβία, αναψύχοντας -όπου διάβηκε- ψυχές κατατρεγμένες.
Grave at Sihăstria MonasteryΜετά από μια μακρά ζωή ογδόντα έξι συναπτών χρόνων επί των επάλξεων του πνευματικού αγώνα για την καταξίωση του λαού ως πολιτών τ' Ουρανού στο "αρχαίον κάλλος", κοιμήθηκε οσιακά στις 2 Δεκεμβρίου 1998, αφήνοντας στους μεταγενέστερους μνήμη οσίου και αγιασμένου Γέροντα, για τον οποίον σεμνύνεται η Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία και καυχιέται ο Παράδεισος!!! Είναι, άλλωστε, αξιομνημόνευτο, ότι η συνηθέστερη ευχή του π. Κλεόπα ήταν: "Ο Παράδεισος να σάς φάει" !!!


http://o-nekros.blogspot.ca/2011/07/elder-cleopa-ilie.html

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΓΑΜΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ! ( Γεροντισσα Λαμπρινή )


Διηγήθηκε η γιαγιά Λαμπρινή: «Η κόρη μου Σταθούλα είχε περάσει τα δεκαοχτώ της και ήταν καιρός για παντρειά. Άρχισαν τα προξενιά αλλά δεν μ' ανέπαυαν οι γαμπροί. Ήταν ευκατάστατοι, καλοί άνθρωποι, αλλά με σαλεμένη καθαρότητα. Εκείνα τα χρόνια δεν είχε τόσο λόγο η νύφη για την επιλογή του γαμπρού, και επειδή είχα την μέριμνα του γαμπρού, ήθελα πρώτα απ’ όλα να είναι καθαρός, αγνός. Η Σταθούλα δεν είχε κλίση για καλογερική, όπως εγώ, και έπρεπε να βρεθεί γαμπρός».

Μια μέρα το βράδυ που πήγα στο κρεββάτι να κοιμηθώ, πήρα ως συνήθως να διαβάσω ένα βιβλίο, και ήμουν στενοχωρημένη γιατί δεν βρισκόταν ο γαμπρός. Ο άνδρας μου κοιμόταν χωριστά για να μην τον ενοχλώ.

Μόλις είχε πάρει ο ύπνος τον άνδρα μου, άνοιξε το παράθυρο μόνο του, και μπήκε ο φύλακας Άγγελός μου. Πήρε το πνεύμα μου. Στο κρεββάτι μου έμεινε το σώμα μου μισοπεθαμένο. Βαδίζαμε - βαδίζαμε χωρίς να ξέρω που πάμε. Φθάσαμε στην Πρέβεζα. Μου λέει: «Μην σταματάς καθόλου. Θέλουμε να πάμε στην Λευκάδα». Εγώ δεν ήξερα που είναι η Λευκάδα.


Φθάσαμε στο νησί, πήγαμε σ’ ένα σπίτι στην εξώπορτα.

Μου λέγει ο Άγγελος:

Κάθησε εδώ και εγώ θ' ανοίξω την πόρτα. Να κοιτάς μέσα...

Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και είδα ένα νέο όρθιο, με κουστούμι, με την πλάτη γυρισμένη. Γύρισε τότε να κλείσει την πόρτα, γιατί του φάνηκε ότι άνοιξε μόνη της, και τον είδα και από μπροστά. Ο Άγγελος ήταν πνεύμα, και εγώ στην αυλή και δεν μας έβλεπε...


- Σου αρέσει για γαμπρός στην κόρη σου;
- Καλός είναι αλλά είμαστε μακρυά.
- Άγγελος είναι και αυτός, όπως και εγώ.
- Άγγελο θα πάρει η κόρη μου; Άνθρωπος είναι, πώς θα πάρει Άγγελο; ( αυτός όμως εννοούσε την καθαρότητα του).
- Από τώρα δεν θα κάνεις άλλο συνοικέσιο για την κόρη σου ό,τι και να σου λένε οι άλλοι, θα περιμένεις λίγα χρόνια, λόγω κάποιων δυσκολιών, αλλά θα σου τον φέρω τον γαμπρό μόνο του και θα βρει την κόρη σου...


Ξεκινήσαμε την επιστροφή με τον ίδιο τρόπο. Πέρασαν τρία χρόνια και πήγε η κόρη μου με τον γιό μου σ’ ένα ζαχαροπλαστείο. Εκεί ήταν ο γαμπρός. Μόλις την είδε ήρθε και την ζήτησε σε γάμο. Κατάλαβα ότι ήταν αυτός που ήθελε ο Θεός. Τον δεχτήκαμε και δόξασα τον Θεό για την μεγαλοσύνη Του.


Άλλη φορά, όπως διηγήθηκε, η Παναγία της έδειξε την κόλαση και τον παράδεισο: «Το 1982 ήμουν στην σπηλιά της Αγίας Παρασκευής στου Χανόπουλου. Προσευχόμουν μέσα στην σπηλιά με άλλες γυναίκες και σκέφτηκα: «Αχ, σπηλιά, που να σ' εύρισκα, να 'ναι δική μου αυτή η σπηλιά...»


-Όχι, όχι, μου είπε μια φωνή. Η σπηλιά η δική σου είναι της Παρθένου (της Παναγίας δηλαδή).
-Που είναι αυτή η σπηλιά;
-Θα σου την βρω εγώ, αλλά μετά από καιρό.
Πέρασαν πέντε χρόνια για νάρθει ο καιρός. Εγώ στο διάστημα αυτό έψαχνα. Άκουγα για σπηλιά και έπαιρνα καμμιά γυναίκα για παρέα και πήγαινα. Το βράδυ πού γύριζα στο σπίτι και έκανα προσευχή άκουγα φωνή: «Όχι αυτού, παιδί μου. Άδικα κουράστηκες».


Μία μέρα με κάλεσε η ξαδέλφη μου στην Άρτα για δουλειά. Εκεί μίλησε για μια σπηλιά που θα πήγαινε την άλλη μέρα με άλλες γυναίκες. Αποφάσισα να πάω. Ξεκινήσαμε το πρωί στις πέντε με τα πόδια.
Μόλις φθάσαμε η σπηλιά δεν φαινόταν εξωτερικά παρά μόνο δυο τρύπες πού χωρούσες σφηνωτά. Κοντά στην είσοδο της σπηλιάς είχε και εκκλησάκι. Είχα πάρει μαζί μου λαμπάδες και κεριά. Αναρωτήθηκα: «Είναι άραγε αυτή η σπηλιά»; Και άκουσα φωνή: «Εδώ μέσα είμαι. Κράτησε μια λαμπάδα για να μπεις στην σπηλιά».


Για να ξεφύγω τις γυναίκες είπα ότι είμαι κουρασμένη και θα καθίσω λίγο να ξεκουραστώ.
Μόλις αυτές μπήκαν στο Εκκλησάκι, άναψα την λαμπάδα και μπήκα μέσα στην σπηλιά.
Ήταν μεγάλη η σπηλιά. Μέσα είδα την Παναγία καθαρά, έσκυψα και την προσκύνησα. Τότε ξέχασα τα πάντα, ήθελα να μείνω για πάντα εκεί σ' όλη μου την ζωή. Προσκυνούσα συνέχεια την Παναγία και μου είπε:


- Φθάνει. Θα δεις πολλά εδώ μέσα, θα δεις τον άλλο κόσμο. Αυτά που θα δεις εσύ, να τα ομολογήσεις σε πρόσωπα που τα αγαπάνε αυτά. Άμα βλέπεις αδιαφορία, δεν θα λες τίποτε. Και στις γυναίκες έξω αδιαφορία θα δείξεις άμα βγεις. Αν σε ρωτήσουν θα πεις πήγα να προσευχηθώ μέσα στην σπηλιά. Τώρα όμως βγες έξω αμέσως διότι σε ζητάνε. Μετά απόφευγε τις με τρόπο και ξαναμπές να συνεχίσουμε. Θα τις ετοιμάσω και εγώ εσωτερικά να δεχθούν ό,τι τους πεις.


Βγήκα έξω και τις καθησύχασα διότι με ψάχνανε και φωνάζανε. Είχε αλλοιωθεί το πρόσωπό μου από την συνάντηση με την Παναγία, το κατάλαβαν και μου έλεγαν: «Γιατί είσαι έτσι; Τι έπαθες»;
Εγώ δικαιολογήθηκα ότι φοβήθηκα λίγο στο σκοτάδι της σπηλιάς και χλώμιασα. Τους είπα ότι θα ξαναμπώ στην σπηλιά να προσευχηθώ και αυτές το δέχθηκαν. Άναψα την λαμπάδα και ξαναμπήκα. Η Παναγία με περίμενε και μου είπε: «Μη φοβάσαι τώρα. Οι γυναίκες θα σε περιμένουν, και μόλις σε δουν θα πουν: Δόξα σοι ο Θεός».Γεροντισσα Λαμπρινή

Ακάθαρτος άνθρωπος ( Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς )


Μου είπε κάποτε προ ετών ο σεβαστός γέρων Γεράσιμος ο Υμνογράφος.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι το μόνο το οποίο αδυνατεί να πράξει ο Παντοδύναμος Θεός είναι το να ενωθεί με τον ακάθαρτο άνθρωπο.

Σε αυτό αδυνατεί.


Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Μη φοβηθείς ποτέ, μόνον αγάπα τον Χριστό μας. ( Γεροντας Παϊσιος )


Oι δοκιμασίες κάνουν καλό. Μη φοβηθείς.

Ό Χριστός μας σαράντα μέρες αγωνίσθηκε στην ερημον, αλλά έπειτα Άγγελοι τον υπηρετούσαν.

Είναι πολύ στοργικός ο Χριστός μας.

Συχνά, για ωφέλειά μας, επιτρέπει και δυνατή λύπην. Για λίγο νοιώθουμε πώς μας εγκατέλειψε, αλλά μετά επειδή λυπάται, μας αγαπά, μας πνίγει το έλεος Του, ή στοργή Του.

Μη φοβηθείς ποτέ, μόνον αγάπα τον Χριστό μας. Γεροντας Παϊσιος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...